Flödesmätning av vattnet vid Strandgårdens äldreboende

Flödesmätning av vattnet vid Strandgårdens äldreboende

Onsdag den 19 december kommer vi att göra en flödesmätning av vattnet vid Strandgårdens äldreboende. Vissa delar av Ellös kan påverkas av flödesmätningen. Flödesmätningen görs i en brandpost på Ravinvägen och startar klockan 08:00 och håller på cirka 2 timmar. Under tiden som mätningen pågår kommer ena körfältet av Ravinvägen att vara

Har du hämtat en tratt?

Hörde du talas om den stora fettklumpen i London? Låt det inte hända på Tjörn också. Här får du veta vad du kan göra. Brukar du diska ur det sista fettet i stekpannan med hett vatten? Eller hälla ut gammal friteringsolja direkt i avloppet? Det kan orsaka mycket skada i våra

Nu tar vi ut kursen för Hälleviksstrand och Edshultshall!

Nu tar vi ut kursen för Hälleviksstrand och Edshultshall!

En viktig del i det planprogram som tas fram för Hälleviksstrand är Edshultshall är medborgardialogen. Den har nu utförts i olika etapper sedan hösten 2017. Den största delen av dialogen har bestått i en enkät som varit publicerad på vår webbplats under sommaren 2018 och som informerats om på ett öppet

Snabbprotokoll från kommunfullmäktige

Här är snabbprotokollet från kommunfullmäktiges sammanträde den 13 december. Kommunfullmäktiges sista sammanträde för året inleddes med behandling av det återremitterade ärendet antagande av budget 2019. Efter en lång debatt som bland annat berörde skolverksamhet, kultur och fritid samt vård och omsorg beslutade fullmäktige, efter omröstning, att anta det Grönblåa förslaget till