På väg!

Var med och tyck till om framtidens trafik på Tjörn!

Var med och tyck till om framtidens trafik på Tjörn! Tjörns kommun växer. För att kunna välkomna fler invånare, besökare och verksamheter på ett hållbart sätt behöver trafiken fungera väl. Nu har du möjlighet att komma med förslag, idéer och synpunkter hur bil-, cykel- och kollektivtrafiken kan utvecklas och förbättras på Tjörn. Enkäten

Ren Kust deltar i Volvo Ocean Race

Stenungsund är en av kommunerna som är med i projektet Ren Kust. Under Volvo Ocean Race 14-21 juni finns Ren Kust på plats med olika aktiviteter. Projektet Ren kust i Bohuslän är ett samarbete mellan Bohusläns tio kustkommuner, samt Göteborg. Målet är en renare kust och olika aktiviteter är kopplade till

STO-Broutredning, trafik- och samhällsekonomisk analys för en ny länk mellan Orust och fastlandet/E6 är klar

Broförslag - Orust

Den samhällsekonomiska analysen av en bro mellan Orust och fastlandet/E6, belägen norr om Svanesund, är nu klar. Resultatet visar att utbyggnaden av en ny fast förbindelse mellan Orust och fastlandet/E6 är mycket lönsam. Syftet med analysen har varit att ta fram ett beslutsunderlag för att driva på beslutsprocessen och möjliggöra finansiering