Djuplänkar (startsidan): Trafikinfo | Kommunerna | NYHETERsto 10 | Nyheter4 | Utanför STO | Ekot | NYHETERsto 15

Eniga politiker uttalar sig om debattklimat

Eniga politiker uttalar sig om debattklimat

På torsdagens möte (21 mars) med kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt ledamöterna att göra ett gemensamt uttalande om det politiska debattklimatet. Uttalandet lyder: Den politiska debatten kan och ska vara livlig och på en professionell nivå. Också politisk satir kan ha sitt berättigande. På sociala medier tenderar tonläget dock ibland att gå över styr.

Blocketannons polisanmäls

Blocketannons polisanmäls

En blocketannons där kommunens konstverk, den digitala skylten vid Myggenäs korsväg, Nordiska Akvarellmuseet samt avdelningen för kultur- och fritid erbjuds till försäljning har polisanmälts av Tjörns kommun. I annonsen uppmuntrades också till att förstöra genom att kasta sten eller plocka bort egendomen. Som avsändare i annonsen står Tjörns föräldrar. Annonsen är

Nu kan du söka Orusts Sparbanks kulturstipendium

Stipendiet kan sökas av enskilda kommuninvånare från Orust, ungdomar såväl som vuxna, som önskar stöd för kulturell verksamhet. Orusts Sparbank har instiftat ett kulturstipendium om 25 000 kronor som ställts till kommunens förfogande. Du kan söka för Utbildning och studieresor Utrustning och utställningar Film- och musikinspelningar Framställning av litterära och konstnärliga verk

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen

Den nationella brukarenkäten "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?" har skickats ut i dagarna och är en undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden. Det är Socialstyrelsen som står bakom undersökningen som görs årligen. Enkäten skickas ut per post till alla över 65 år med hemtjänst eller som