Kanske missfärgat vatten på östra Tjörn

Vi har en vattenläcka i på östra Tjörn som lagas under kvällen. Du har vatten som vanligt men det kan vara missfärgat. Vattenläckan lagas under kvällen och du kommer att ha vatten som vanligt. Vi vill bara berätta att vattnet kan vara missfärgat de kommande dagarna. Bra att veta I samband med arbeten

Otjänligt vatten vid Nösnäsbadet

Provsvar visar att badvattnet vid Nösnäsbadet är otjänligt. Därför avråds du från att bada. Nya prover har tagits och svar från proverna förväntas komma i början av nästa vecka. Skyltar kommer att sättas upp vid stranden som informerar om att badvattnet är otjänligt. Informtionen kommer att uppdateras här på hemsidan så fort

Rivningsarbeten på Ängås gamla LM-skola

Arbetena kommer att påbörjas i augusti, under vecka 32 och planeras att vara klara i mitten av oktober. Arbetet kommer att utföras av Hål i Betong AB. Arbetsområdet kommer att vara inhägnat och endast behöriga har tillträde till arbetsområdet. Byggnader som ligger inom möjligt påverkansområde för markarbeten vid rivning har eller kommer att

Tjörns kommun vill hjälpa bönder och deras djur i torkan

Beteskarta

Med anledning av torkan och bristen på foder så erbjuder Tjörns kommun nu bönder att nyttja delar av kommunens grönområden. En del marker kan klippas och/eller betas. Eftersom det rör sig om marker som vanligtvis inte klipps kan de innehålla skräp, stenar, burkar och plast. Klippning sker på egen risk. Balarna ska

Varning för jättebjörnloka, parkslide och lupin

Varning för jättebjörnloka, parkslide och lupin

Människor har i alla tider fört in nya växt- och djurarter. En del har fått stor användning, andra förskönar våra trädgårdar. Men vissa arter kan få oväntade och negativa följder. Här är tre så kallade invasiva arter som bör hållas kort, på grund av den biologiska mångfalden, människors hälsa eller risker