Hemtjänsten handlar online med hemleverans

Ett nytt avtal mellan Tjörns kommun och Almö Livs innebär att matvaror kan beställas på nätet och sedan levereras direkt till hemmet. Bland allt som hemtjänsten kan hjälpa till med ingår att handla. Tidigare har personalen åkt och handlat i närmaste butik och levererat till brukarens hem. Nu kan varor beställas online.

Snabbprotokoll från kommunfullmäktige 16 maj

Här kan du läsa snabbprotokoll från kommunfullmäktiges sammanträde den 16 maj. Höjnig av bruknings- och anläggningsavgift för VA Kommunfullmäktige beslutar att höja anläggningsavgiften för VA med 5 procent jämfört med nu gällande avgift. Den nya avgiften ska gälla från och med 1 juli 2019. Därefter höjs anläggningsavgiften för VA på nytt med

Förändringar i skolan

Det är 2018 års stora underskott (-18,8 miljoner) i barn- och utbildningsnämnden som gör att skolan nu behöver göra anpassningar för att hämta hem minusresultatet. Pedagogisk utveckling måste gå hand i hand med ekonomiskt effektivitet. Skolan kostade totalt 453 miljoner under 2018. Då är även avgifter för förskolan inräknade. Här är några

Årets förening 2019 utsedd

Välfärdsutskottet har vid sitt sammanträde den 8 maj beslutat att tilldela Stenungsunds Scoutkår priset som årets förening 2019 med motiveringen: ”Stenungsunds Scoutkår bedriver en aktiv föreningsverksamhet med inslag av friluftsliv, jämställdhet, mångfald, tolerans och miljömedvetenhet. Föreningen har under de senaste åren tagit allt större initiativ till att inte bara utveckla den

Lägsta ungdomsarbetslösheten i Sverige

Orust hade den lägsta ungdomsarbetslösheten i hela Västra Götalands län april 2019

Ungdomsarbetslösheten var 2,5 % i april. Det innebär att Orust även hade den lägsta ungdomsarbetslösheten i hela Västra Götalands län. Orust hade även den lägsta ungdomsarbetslösheten i hela Sverige i april 2019. Ungdomsarbetslöshet (18-24 år) Det var 19 personer, 2,5 %, som var öppet arbetslösa eller i program i april. I april 2018