Teknikcollege Stenungsunds yrkeslärare prisas!

I tävlingen ”Årets yrkeslärare” i Västsverige har Nösnäsgymnasiet nominerats till två av tre finalplatser. Finalen äger rum den 10 oktober på Svenska mässan i samband med gymnasiedagarna och Future Skills. Återigen har Teknikcollege Stenungsund vid Nösnäsgymnasiet erhållit en fin hedersbetygelse. - Det är fantastiskt roligt, säger Niclas Brattefors, rektor vid Teknikcollege Stenungsund.

Hälsans dag

Hälsans dag

Den 27 september är det åter dags för Hälsans dag. Denna gång ligger fokus på psykisk livräddning samt unga och internet. Visste du att en människa sitt liv i Sverige var sjätte timme? Kom och lyssna på Suicidprevention Väst och deras föreläsning om psykisk livräddning. Andra intressanta föreläsningar under dagen är

Nyanlända räddade sommaren i äldreomsorgen

Fyra killar från Afghanistan har gjort succé på Kvarnbackens trygghetsboende i Rönnäng. Av de 18 feriepraktikanterna på Valåsen var de flesta nyanlända. På Lilldals äldreboende har vuxna praktikanter från Syrien tagit de första stegen mot ett nytt yrke. – Vi hade inte klarat sommaren utan killarna, säger Lena Gard, enhetschef på

Steg1 En skola för alla

En skola för alla

I samverkan med Samordningsförbundet Väst startar vi Steg1. Steg1 ingår i ESF-projektet En skola för alla och pågår till 2019-11-30. Steg1 riktar sig till ungdomar och unga vuxna 16-29 år med diffus problematik och som står långt från skola/arbetsmarknad. Syftet är att insatsen skall vara motivations- och aktivitetshöjande och även arbets