Kulturprojektet STOLT

Kulturprojektet STOLT

Kulturskolorna i Stenungsund, Tjörn, Orust och Lilla Edet har ett projekt där vi Tillsammans erbjuder kulturaktiviteter för barn i särskolorna eller barn som har en funktionsvariation. Under våren 2019 kommer alla elever i särskolan kunna få prova på olika keramik, slöjd, akvarell och konst. Alla aktiviteterna är gratis och vi bjuder

Anhörigstöd våren 2019

Vi erbjuder flera olika anhöriggrupper för dig som vårdar och stödjer din närstående. Tanken är att du träffar andra i liknande situation. Du träffar andra i liknande situation för erfarenhetsutbyte, samvaro, utbildning och information om förhållningssätt, känslor och om sjukdomen. Vi berättar också om vad vi erbjuder för hjälp och stöd

Digi-teknikträffar

Digi-teknikträffar

Är du intresserad av att lära dig mer om nyare teknik och internet? Rikard Larsson, verksamhetsledare på ABF, berättar och visar hur du får ut mesta möjliga av din smartphone, surfplatta eller dator. Fri entré, men anmäl till biblioteket att du kommer. Välkommen! Målgruppen den här gången är nya eller ganska

Vilka får åka skolbuss?

Vilka får åka skolbuss

Det korta svaret är att det beror på vilken klass du går i. Men det finns undantag om du till exempel väljer en annan skola. Rätt till skolskjuts har elever om avståndet mellan hemmet och anvisad skola är längre än 2 km för förskoleklass till och med 3:an 3 km för 4:an