Djuplänkar (startsidan): NYHETERsto | L-STO | Trafikinfo | Kommunerna | Nyheter4 | Utanför STO | Artiklar | L-STO - mest läst | Menyn - längst ner
Vår senaste (lokala) nyhet:

Kommunfullmäktige sammanträder den 18 juni

Kommunfullmäktige har beslutat att avbryta sammanträdet 2019-06-13 och hålla fortsatt sammanträde 2019-06-18 kl 18:30 i Stora Tjörnsalen, Kommunhuset. I enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning § 12 kommer en ny kungörelse ej att utfärdas då sammanträdet fortsätter inom en vecka. Kommunfullmäktige 18 juni KontaktuppgifterTjörns kundcenter0304-60 10 10tjorns.kundcenter@tjorn.se Jag vill lämna synpunktJag har hittat fel på sidan Mer

Snabbprotokoll från kommunfullmäktige 13 juni

Här kan du läsa snabbprotokoll från kommunfullmäktiges sammanträde den 13 juni. Strategisk plan 2020-2022 Budget 2020 Kommunfullmäktige fastslog fempartigruppens förslag till budget. ”Strategisk plan 2020-2022, Budget 2020” innehåller budgetramar för drift och investeringar. Kommunfullmäktige beslutade också att fastställa skattesatsen till 21,64 per skattekrona. Fullmäktige beslutade också att förvaltningen får i uppdrag att utreda

En ny brygga är på plats på Hawaii

En ny brygga är på plats på Hawaii

Nu har en helt ny brygga kommit på plats på badplatsen Hawaii. Den nya bryggan är en kopia av den gamla och är försedd med ett hopptorn. Bryggan är 61 meter och hopptornet har höjderna 2,3 och 5 meter. - Det känns jättebra att den nya bryggan nu är på plats! Den

Trafiksäkrare vid Varekils skola

Trafiksäkrare vid Varekils skola

Vi planerar att skapa en tryggare trafikmiljö, anlägga parkeringar för Varekils skola samt bredda gång- och cykelväg utmed Jöråsvägen i Varekil. Arbetet med parkeringar och gång- och cykelvägar är uppdelat i två etapper och kommer att utföras av Markbygg Anläggning. Framkomlighet Under entreprenadtiden kan den vara begränsad men det ska alltid vara möjligt

Ny Sune-film spelas in i Stenungsund

Ny Sune-film spelas in i Stenungsund

Under tisdag 11 juni spelas delar av en ny Sune-film in i Stenungsund. På grund av detta kommer det att vara begränsad framkomlighet i trafiken. Handlingen kretsar kring Sune och hans klasskompisar som gör en klassresa genom Västsverige. Trafikpåverkan Framkomligheten på E6:an kommer att vara begränsad tisdag 11 juni, klockan 7-18. Inspelningsteamet kommer