8+fjordar får miljonbelopp för vattenupphållande åtgärder

Sommarens torka slog hårt mot vattendragen och havsöringen på Västkusten. 8+fjordar har beviljats LONA-bidrag på närmare 1,1 miljon för att ta reda på vilka vattendrag som är uttorkningskänsliga och var våtmarker och andra vattenupphållande åtgärder kan skapas.

Niclas Åberg, projektledare för 8+fjordar, uppskattar att uppemot hälften av öringproduktionen slogs ut på grund av sommarens torka.

– Vissa vattendrag gick helt torra och där slogs havsöringen ut helt. På grund av detta kommer vi att få se en minskad smoltutvandring från de flesta vattendragen under 2019.

Han konstaterar att i vattendrag med källsjöar eller grundvattentillförsel producerade öringyngel i stort sett som vanligt, men i andra vattendrag medförde den torra sommaren minskad vattenföring och därmed också minskad öringproduktion. För att undvika att liknande situationer uppstår i framtiden är det viktigt att arbeta förebyggande och göra vattenupphållande åtgärder högt upp i vattendragens källområden.

I kommunerna inom 8+fjordarområdet, Kungälv, Stenungsund, Uddevalla, Tjörn, Orust och Uddevalla, har det påbörjats en kartläggning av vilka vattendrag som är uttorkningskänsliga och vilka platser som är lämpliga för att återskapa våtmarker och göra andra vattenupphållande åtgärder. Projektet har beviljats LONA-bidrag på närmare 1,1 miljon kronor för att främst göra en inventering, men även praktiska åtgärder.

Projektet efterlyser nu iakttagelser från allmänheten om hur det ser ut i vattendragen under torra somrar.

För mer information, kontakta

Niclas Åberg Projektledare 8+fjordar
telefon 0303- 73 25 13
e-post: niclas.aberg@stenungsund.se

Relaterad information
8+fjordar