Anmäl påskelden till Räddningstjänsten

Räddningstjänsten påminner om att de vill vara informerade om alla planerade påskeldar.

Det finns en del att tänka på innan en påskeld tänds.

  • Alla påskeldar ska vara anmälda till Räddningstjänsten.
  • Det ska finnas en ansvarig för elden.
  • Kontrollera alltid så det inte är eldningsförbud innan du tänder elden, det kan ändras snabbt.
  • Elden måste vara bevakad och placerad på ett brandsäkert sätt.

Räddningstjänsten vill också uppmana till största försiktighet vid användande av fyrverkerier. För vissa områden är det förbjudet att använda fyrverkeripjäser, till exempel nära äldreboenden.

Relaterad information
Anmäl din påskeld

Elda utomhus

Elda avfall

Fyrverkeri

Orust kommun
Räddningschef i beredskap
Telefon 0304-33 44 60
Kontaktformulär

Anmäl påskelden till Räddningstjänsten