Ansökan om telemast i Myckleby

Vi har fått in en ansökan från Net4Mobility HB om att få uppföra en 72 meter hög telemast och tre tillhörande teknikbodar i Totorp i Myckleby.

Ansökan om bygglov gäller fastigheten Totorp 1:1 med ärendenummer MBN 2018:406.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga för påseende hos Sektor Miljö och Bygg till och med 25 juni 2018, då ska även eventuella synpunkter vara inlämnade.

Frågor

besvaras av Sektor Miljö och Bygg.

Synpunkter

lämnas skriftligen till:
Orust kommun
Sektor Miljö och Bygg
473 80 HENÅN

Relaterad information
Ritningar (pdf)

Ansökan om telemast i Myckleby