Arbeten på Tjörnbron

Trafikverket har påbörjat ett omfattande underhållsarbete på Tjörnbron: Alla 64 snedkablar ska bytas ut. Det kommer att påverka trafiken från måndagen den 25 mars.

Under perioden 25 mars-16 juni gäller följande för fordonstrafik över Tjörnbron:

  • Kl 04.30-21, alla dagar i veckan, är ett körfält avstängt. Hastigheten är sänkt till 50 km/h.
  • Kl 21-04.30, alla dagar i veckan, är två körfält avstängda. Trafiken kör växelvis i det öppna körfältet med hjälp av flaggvakt.
  • Kl 23-04.30 under vissa vardagsnätter stängs bron helt. Trafiken hänvisas till färjan Svanesund-Kolhättan.

Eftersom arbetet är väderberoende är det ännu inte klart när helavstängningarna kommer att göras.

Även när bron är helt avstängd för övrig trafik kommer utryckningsfordon att släppas förbi. Gång- och cykeltrafik påverkas heller inte av avstängningarna.

Vårens arbete utgör den första etappen av underhållsarbetet. Nästa etapp kommer att inledas den 1 september, med samma trafiklösning.

Artikel från Orust kommun (2019-03-19)

Kontaktuppgifter
Tjörns kundcenter
0304-60 10 10
tjorns.kundcenter@tjorn.se

Tjörnbron