Begränsningar i trafiken och vattenavstängning 28-30 januari

Det kommer att vara begränsningar i trafiken under vecka 5 då en vattenläcka ska lagas. Berörda vägar är Yttre ringleden och Högenorumsvägen.

Måndag 28/1

Under måndag den 28 januari kommer det att vara begränsningar i trafiken på Yttre ringleden med anledning av en vattenläcka. Arbetet kommer starta vid 07 och kommer pågå till sent på kvällen. Vattnet kommer att stängas av för boende på Haglingevägen under arbetet.

Tisdag 29-30/1

Under tisdagen kommer vi att stänga av Högenorumsvägen mellan Vallmo och Mandelblomsvägen. Avstängningen görs kl 07 den 29 januari fram till kl 18 den 30 januari. Det kommer vara svårt att komma fram med tyngre transporter under arbetets gång.

Kontakt
Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se