Bevattningsförbudet i Svenshögen och Ucklum hävs 21/8

Från och med tisdag den 21 augusti hävs bevattningsförbudet i Svenshögen och Ucklum.

Tidigare information 16/7

Från och med måndag den 16 juli råder det bevattningsförbud i Svenshögen och Ucklum.

Bevattningsförbudet införs för att kunna hålla en bra vattennivå i vattentornet.
Vid rådande bevattningsförbud ska du inte använda slang för att exempelvis vattna, tvätta bilen eller fylla en pool.

Information om när bevattningsförbudet hävs publiceras på kommunens hemsida.

Kontakt

Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se