Egnahemsfabriken på Tjörn kan få pris

Tio projekt har nominerats till det nyinstiftade Bopriset på 100 000 kronor. Priset delas ut till en person eller ett projekt som bidragit till attraktiva bostäder med kvalitet för alla.

”I Egnahemsfabriken på Tjörn får husbyggare möjligheten att genomföra sitt husbyggnadsprojekt i ett sammanhang där det finns resurser och stöd, samt tillfälle att dela sin kunskap med andra.”

Med den motiveringen kan Egnahemsfabriken på Tjörn vinna Bopriset den 6 december.

I en lada i Svanvik ligger Egnahemsfabriken där den som saknar bostad och har små resurser kan ta saken i egna händer. Genom egen arbetsinsats och återbruk av byggmaterial hålls byggkostnaderna nere. Varje husprojekt betalar för sina egna materialkostnader, kostnader för extra hantverkshjälp samt en mindre hyra för tillgång till lokal och maskiner.

Egnahemsfabriken drivs i föreningsform och blir också en mötesplats för dem som bygger. Målgruppen är nyanlända, äldre och ungdomar. Projektet har fått stöd från Vinnovas medel för social innovation mot segregation.

Tjörns kommun har bidragit med medel kommunen fått från Boverkets statsstöd för att öka bostadsbyggandet, med fokus på de grupper som idag står utanför bostadsmarknaden.

Initiativtagare till Egnahemsfabriken är nätverket Möjligheternas Ö, som bland annat består av Tjörns kommun, Svenska kyrkan, Studieförbundet vuxenskolan, Chalmers och Föreningen för byggemenskaper.

Bopriset delas ut av Boinstitutet, som bildades 2017 på initiativ från Hyresgästernas Riksförbund.

Mer information
Bopriset

Egnahemsfabriken

Kontaktuppgifter
Tjörns kundcenter
0304-60 10 10
tjorns.kundcenter@tjorn.se

Egnahemsfabriken på Tjörn kan få pris