Eniga politiker uttalar sig om debattklimat

På torsdagens möte (21 mars) med kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt ledamöterna att göra ett gemensamt uttalande om det politiska debattklimatet.

Uttalandet lyder:

Den politiska debatten kan och ska vara livlig och på en professionell nivå. Också politisk satir kan ha sitt berättigande. På sociala medier tenderar tonläget dock ibland att gå över styr. Och när kommunens medarbetare dras in i så kallad satir försvinner poängen och kvar finns bara en dålig smak i munnen. Vi ställer oss bakom kommunchefens uttalande om respektlöshet mot kommunens tjänstepersoner. Nu är det är viktigt att inte ställa verksamheter mot varandra utan låta besluten fattas i vanlig demokratisk anda.

Georg Strömbom, Martin Johansen, Lars Carlsson, Björn Möller, Rikard Larsson

Ledamöterna i KSAU

Mer information
Ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott

Kontaktuppgifter
Tjörns kundcenter
0304-60 10 10
tjorns.kundcenter@tjorn.se

Eniga politiker uttalar sig om debattklimat