Orust rasar i lärarrankning – Fb (LokaltidningenSTO)

Orust rasar från plats två till plats 56 i Lärarförbundets ranking över landets bästa skolkommuner. "Vi vet att vi ligger lågt då det gäller elevernas resultat" säger lärandeutskottets ordförande. Orust rasar i lärarrankningOrust ligger bland de sämsta i landet då det kommer till andelen godkända elever. Det märks vid

Varor ska handlas digitalt – Fb (LokaltidningenSTO)

Nu ska maten klickas hem över nätet. Hemtjänsten på Orust inför nya rutiner där all mat till brukarna i fortsättningen ska beställas över Internet. Varor ska handlas digitaltÄldre med hemtjänst kan i fortsättningen behöva klicka hem sin mat via Internet. Troligen införs det nya systemet redan vid årsskiftet.Hemtjänsten på