Under gårdagen genomfördes en hastighet och- nykterhetskontroll på Ucklumsvägen … – Polisen-STO

Under gårdagen genomfördes en hastighet och- nykterhetskontroll på Ucklumsvägen utanför Nösnässkolan. Detta resulterade i fyra böter och ett omhändertaget körkort. Detta var anmärkningsvärt, då kontrollen inte varade under särskilt lång tid. De kontrollerade fordonen körde runt 70km/h eller över på en sträcka där det är 50km/h som gäller. Sänk hastigheten för

Medborgardialog – Stenungsunds kommun – Polisen-STO

Känner du dig trygg? Polisen tillsammans med kommunerna Stenungsund, Tjörn och Orust vill veta hur du upplever tryggheten där du bor. Dina upplevelser ligger till grund för polisens och kommunernas satsning inför 2020. Du hjälper oss genom att svara på enkäten som du kommer till via länken här nedan: