Fakta om Buskärs detaljplan – Skärhamn

Det förekommer falska rykten på sociala medier angående detaljplanen för Buskär i Skärhamn.

Här kommer fakta: Alla rutiner kring arbetet med detaljplaner har följts och Tjörns kommun har fått betalt för alla sina kostnader. Kommunen har beställt och betalt en geoteknisk utredning. Kostnaden har därefter fakturerats exploatören. Det som står i plankostnadsavtalet (som skrivs innan detaljplanearbetet påbörjas) har följts.

Vill du ha fakta om vad som händer i Tjörns kommun? Du är välkommen att vända dig till Tjörns kundcenter på www.tjorn.se/fraga, tel: 0304-60 10 10, epost: tjorns.kundcenter@tjorn.se eller Tjörns kommuns sida på Facebook.

Kontaktuppgifter
Tjörns kundcenter
0304-60 10 10
tjorns.kundcenter@tjorn.se