Flaggar för demokratin

Sveriges Riksdag har beslutat att göra den 17 december 2018 till en tillfällig allmän flaggdag för att fira 100-årsminnet av demokratins genombrott i Sverige. Därför kommer Stenungsunds kommun flagga denna dag.

Riksdagen kommer att uppmärksamma detta genom flera aktiviteter under perioden 2018-2022 för att bland annat öka kunskapen om demokratin, väcka engagemang och skapa medvetenhet om demokratins innebörd.

Läs mer på Sveriges Riksdags hemsida

Artikel från Tjörns kommun (2018-12-17)

Kontakt
Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Flaggar för demokratin