Flödesmätning av vattnet vid Strandgårdens äldreboende

Onsdag den 19 december kommer vi att göra en flödesmätning av vattnet vid Strandgårdens äldreboende. Vissa delar av Ellös kan påverkas av flödesmätningen.

Flödesmätningen görs i en brandpost på Ravinvägen och startar klockan 08:00 och håller på cirka 2 timmar.

Under tiden som mätningen pågår kommer ena körfältet av Ravinvägen att vara avstängt.

Vi planerar att sätta in sprinkler, det vill säga ett automatiskt brandsläckningssystem med vatten, vid ombyggnation av äldreboendet. Innan dess behöver vi få reda på kapaciteten på vattenflödet.

Vid en flödesmätning kan vattnet bli missfärgat men är ofarligt att dricka, spola lite mer så försvinner missfärgningen.

Orust kommun
Telefon 0304-33 40 00
Kontaktformulär

Flödesmätning av vattnet vid Strandgårdens äldreboende