För hummerfiskedagbok och hjälp forskningen – S.kommun

Fiskar du hummer? Vill du vara med och göra en insats genom att föra hummerfiskedagbok?

Hummerfisket har en stark tradition i hela fjordområdet och du som fiskar kan bidra till beståndsuppskattningen genom att lämna information om fångst av hummer och bifångster av andra arter som till exempel torsk. Det är till stor hjälp för Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och deras forskning om fisk- och hummerbestånden i området, eftersom hummerfisket ofta bedrivs kring miljöer som forskningsfartyg inte kommer åt.

Kontakta projektet 8+fjordar om du vill bidra med att föra fiskedagbok.

8+fjordarlänk till annan webbplats

Källa: Stenungsunds kommun

Stenungsunds kommun
Växel: 0303-73 00 00

Stenungsunds kommun