Gör du höstfint i trädgården? Ha koll på växtvärstingarna! – T.kommun

Här får du råd om hur du hindrar spridning av invasiva främmande arter i och från din trädgård.

Trädgårdar utgör en stor spridningsrisk för invasiva främmande arter. Som trädgårdsägare kan du hjälpa till att stoppa dessa invasiva främmande arter innan de tar sig vidare ut i naturen och orsakar kostbara skador bland annat på biologisk mångfald.

Information om vad du som har hand om en trädgård ska tänka pålänk till annan webbplats.

Parkslide

En mycket besvärlig växt är parkslide. Det är en invasiv främmande art som kan sprida sig snabbt och orsaka stora skador. Dess rötter och underjordiska stammar växer snabbt och kan via sprickor tränga igenom asfalt, dränering, betong och avlopp.

Information om parkslidelänk till annan webbplats.

Mer information

Källa: Tjörns kommun

Tjörns kommun
Växel: 0304-60 10 00
Kundcenter: 0304-60 10 10

Tjörns kommun