Gratis avstängning av vatten

Att få sitt dricksvatten avstängt och påkopplat, till exempel över vintern, kostar som regel en slant. Men ibland är det gratis.

Varje vår och höst har vi särskilda dagar med gratis av- och påkoppling av vattnet. Olika datum gäller för olika öar.

För ytterligare information, se länken till nedan.

Mer information
Påsläpp och avstängning av vatten

Kontaktuppgifter
Tjörns kundcenter
0304-60 10 10
tjorns.kundcenter@tjorn.se