Grävarbete på Stenungstorg under vecka 5

Under vecka 5 (28/1-1/2) kommer Stenungsunds kommun behöva göra ett grävjobb på torget. Anledningen är att vi behöver laga en vattenledning.

Vi kommer att behöva spärra av vid hörnet (se rött kryss på karta) på Sandbergs plats.

Måndag och tisdag 28-29/1 kommer staket och avspärrning sättas upp och vi kommer att börja gräva. Har vi hunnit klart grävarbetet så kommer vattnet att stängas för stora delar av torget under onsdag natt 30/1, alternativ torsdag natt 31/1.

Gångpassage förbi det avspärrade hörnet kommer att vara intill blomsterbutiken/Tonys restaurang.

Bra att veta
I samband med ledningsarbeten eller andra störningar på ledningsnätet kan vattnet bli missfärgat. Det beror i regel på att järnavlagringar i rören släpper och följer med vattnet. I de flesta fall så försvinner missfärgningen om du spolar en liten stund i dina egna kranar. Vattnet är trots missfärgningen inte hälsofarligt.

Ibland kan vattnet vara mjölkaktigt. Detta beror på att luft har kommit in i ledningen i samband med reparation. Om vattnet får stå en liten stund så blir det helt klart. Luft i ledningen påverkar inte vattnets kvalitet i övrigt.

Kontakt
Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Grävarbete på Stenungstorg under vecka 5