Hundratusentals ålyngel till 8-fjordarområdet

Tisdagen den 31 juli och onsdagen den 1 augusti kommer vi för åttonde året i rad att sätta ut ålyngel i 8-fjordarområdet. Även i år kommer vi att sätta ut närmare en halv miljon yngel.

Ålen är en fascinerande art med en komplicerad livscykel – den fortplantar sig och föds i Sargassohavet, men spenderar en stor del av livet bland annat i svenska vattendrag. Sedan 1970-talet har invandringen av ålyngel minskat kraftigt. Hotet mot ålen har sannolikt flera orsaker. Påverkan från fiske, vattenkraft, utdikning, klimateffekter och miljögifter är troliga bidrag. I dag räknas ålen som en akut hotad art.

De yngel som sätts ut av 8-fjordar ingår i programmet Krafttag ål som genomförs i samverkan mellan vattenkraftföretagen och Havs- och vattenmyndigheten. Vi gör utsättningar på följande platser:

  • Tisdag 31 juli klockan 10:00 i Lökebergs kile (Kungälv)
  • Tisdag 31 juli klockan 12:00, Rossön (Orust)
  • Onsdag 1 augusti klockan 10:00, Myggenäs hamn (Tjörn)

För mer information om 8-fjordar, kontakta Niclas Åberg på mobilnummer 073-852 02 71 eller via e-post niclas.aberg@stenungsund.se

För mer information om Krafttag ål, kontakta Erik Sparrevik på mobilnummer 070-384 47 94 eller via e-post erik.sparrevik@vattenfall.com

Relaterad information
Mer information om Krafttag ål
Mer information om 8-fjordar, områdets ålutsättningar och se film
Fakta om ål och fiskeregler