Ingen bevattning på kommunal mark

Tjörns kommun sparar på vattnet och slutar att vattna kommunens planteringar. På grund av brandrisken sker heller ingen gräsklippning, trimning eller röjning av kommunens grönytor.

Var försiktig

  • Du bör undvika rökning i skog och mark.
  • Undvik arbete med maskiner i skog och mark, som kan orsaka gnistor eller varmgång (motorsågar, slåtter av vägrenar, kedjor på terränggående maskiner med mera).
  • När du parkerar bilen i terrängen, tänk på att katalysatorn kan antända torrt gräs.
  • Lämna inte glas i naturen.

Kontaktuppgifter
Tjörns kundcenter
0304-60 10 10
tjorns.kundcenter@tjorn.se

Eller

Tina Liljered Myremark
Avdelningschef
0304-60 11 83
tina.liljered.myremark@tjorn.se

Ingen bevattning på kommunal mark