Invigning av sjöledningen Slussen/Åh

Fredag den 29 juni, klockan 08:00, invigs sjöledningen mellan Slussen och Åh.

Fredag den 29 juni, klockan 08:00, i Slussen, invigs sjöledningen mellan Orust och Uddevalla av Anna-Lena Heydar (S), Västvattens styrelseordförande och ledamot i Uddevalla kommunfullmäktige och Lars Larsson (C), ordförande i utskottet för samhällsutveckling i Orust kommun.

Nu strömmar dricksvattnet mellan Orust och Uddevalla

Dricksvattenledningen i havet mellan Orust och Uddevalla kommuner är nu färdig – efter flera års planering och utredningar samt sex månaders byggtid. Ett politiskt beslut ligger till grund för arbetet, som utförts av oss och Västvatten, som delägs av Uddevalla kommun.

Den drygt sex kilometer långa sjöledningen går från Slussens pensionat, via luftningsanordning på Brunnefjälls holme, till fastlandet norr om Åh stiftgård.

Ledningen kommer att kunna transportera reservvatten åt båda håll, som en större säkerhet för kommunerna under torra somrar eller vid en eventuell nödsituation. Ett hundratal fastigheter på orustssidan kommer också att få sin grundförsörjning via ledningen.

Det är första gången som vatten levereras på detta sätt mellan de två kommunerna.

Relaterad information
Överföringsledning Slussen-Åh

Invigning av sjöledningen SlussenÅh