Järnvägsövergångarna Solgårdsdalen och Södra vägen stängs

Natten mot den 7 december stänger Trafikverket de två järnvägsövergångarna Solgårdsdalen och Södra vägen i centrala Stenungsund.

Det säkerhetshöjande arbetet med plankorsningarna Solgårdsdalen och Södra vägen avslutas natten mot fredag 7 december. Trafikverket stänger då de två järnvägsövergångarna helt.

Med anledning av den tragiska olycka som skedde i maj, har Stenungsunds kommun och Trafikverket gemensamt tagit beslut om säkerhetshöjande åtgärder för de obevakade järnvägsövergångarna vid Solgårdsdalen och Södra vägen i Stenungsund.

­­– Det känns bra att vi fått en trafiksäker lösning på plats för att undvika liknande olyckor i framtiden. Tillsammans med Trafikverket arbetar vi nu vidare med en lösning kring en planskild korsning vid Solgården, säger Bo Pettersson, kommunstyrelsens ordförande i Stenungsund.

Arbetet färdigställs

Arbetet påbörjades i somras med instängsling av järnvägsområdet. Det arbetet är nu färdigställt. Natten mot 7 december stänger Trafikverket de två järnvägsövergångarna vid Solgårdsdalen och Södra vägen. Då är stängsel, med en minsta höjd på 2,3 meter enligt Trafikverkets krav, monterat och passage för gång- och cykeltrafik är ej längre möjlig. Även ljud- och ljussignaler, åtgärder för hastighetsnedsättningar samt trälämmar monteras bort vid samma tillfälle.

Planering för planfri passage pågår

Trafikverket utreder frågan om ny planskildhet för gång- och cykeltrafik som ersättning för Solgårdsdalen och Södra vägen. Utredning och kravställande förväntas bli klar om ett par månader och dialog om eventuellt genomförande förs kontinuerligt med kommunen under tiden.

Trafikverket utför också en utredning gällande södra Bohusbanan och plankorsningarnas status enligt regelverket. Syftet är att identifiera undermåliga lösningar och föreslå åtgärder för att öka säkerheten vid dessa övergångar och därmed förhindra olyckor. Det arbetet förväntas vara klart i början av 2019.

Kontakt
Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Järnvägsövergångarna Solgårdsdalen och Södra vägen stängs