Kalkning med helikopter i Svartedalens naturområde

Under vecka 31-32 kalkas sjöar och våtmarker med hälp av helikopter i Svartedalen.

Kalkningen utförs varje år för att motverka försurningens effekter på djur- och växtliv i sjöar och vattendrag.

Besök gärna Göteborgsregionens kommunalförbunds (GR) hemsida för mer information om kalkningen.

GR:s hemsida om kalkning.

Kalkning sker i de mörkt markerade områdena på kartan.

Kontakt

Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Kalkning sker i de mörkt markerade områdena på kartan