Kemiska stridsmedel utanför Måseskär – forskare vill ha trålförbud

I vattnen vid Måseskär orsakar fisketrålare att gifter från dumpade kemiska stridsmedel från andra världskriget sprids i miljön, och nu vill forskare se ett lokalt trålförbud.

Utanför Måseskär, som är ett populärt fiskeområde, ligger troligen närmare 20 000 ton kemiska stridsmedel, som sänktes ombord på båtar efter andra världskriget.
Behållarna innehåller senapsgas, utblandat med arsenik, och det är arseniken som sprids ut i havsmiljön när trålarna rör om på botten.
Men eftersom fartyg från flera länder fiskar i området så måste ett beslut om fiskeförbud fattas av EU, och där är det en känslig fråga, skriver Sveriges Radio.