Kommunfullmäktige med allmänhetens frågestund på Tjörn

Torsdag den 13 juni sammanträder Tjörns kommunfullmäktige kl 15. Allmänheten är inbjuden till en frågestund som inleder mötet.

I samband med att Budget 2020 ska behandlas är allmänheten inbjuden till frågestund.

  • Frågorna ska handla om Budget 2020.
  • Frågorna ska lämnas in skriftligt senast den 10 juni kl 12, så vi hinner lämna dem till relevanta politiker som kan förbereda svaret.
  • Frågorna skickas till kommun@tjorn.se eller Tjörns kommun, 471 80 Skärhamn.
  • Frågeställaren ska vara på plats för att få sin fråga besvarad.
  • Frågor som ställs direkt på plats kan inte garanteras svar.

Föredragningslista samt årsredovisning finns på anslagstavlan.

Som vanligt direktsänds sammanträdet på webben.

Protokollet publiceras sedan det justerats, som regel en vecka efter sammanträdet. Meddelandet om att det justerats anslås som vanligt på vår anslagstavla.

Kontaktuppgifter
Tjörns kundcenter
0304-60 10 10
tjorns.kundcenter@tjorn.se


Jag vill lämna synpunkt
Jag har hittat fel på sidan

Mer information
Webbsändningen börjar kl 15

Förslag till Budget 2020

Länkar
Anslagstavla