Kommunfullmäktige sammanträder

Torsdag den 9 maj sammanträder fullmäktige. Mötet är öppet för allmänheten.

Du är välkommen till Kulturhuset Kajutan i Henån eller att följa mötet via webb-TV.

Medborgarförslag om strategi för infrastruktur på Orust och motion om bostäder på vatten finns på agendan för kommunfullmäktige, men också antagande av detaljplan för Högeliden 1:23 m.fl., etapp 1.

Tid och plats

Torsdag 9 maj
Klockan 18:00
Kulturhuset Kajutan, Henån

Några punkter på dagordningen

  • Upphävande av beslut om at erbjuda friköp av mark för sjöbodar.
  • Beslut om undantag från gästhamnstaxa i kommunalt drivna gästhamnar – avgiftsfritt för eldrivna båtar.
  • Antagande av kommunalt verksamhetsområde för vatten på Rossö.

Relaterad information

Kallelse och handlingar

Webb-TV från kommunfullmäktige

Förtroendevalda hos oss – Register över förtroendevalda politiker

Orust kommun
Telefon 0304-33 40 00

Kontaktformulär