Kommunfullmäktige sammanträder den 18 juni

Kommunfullmäktige har beslutat att avbryta sammanträdet 2019-06-13 och hålla fortsatt sammanträde 2019-06-18 kl 18:30 i Stora Tjörnsalen, Kommunhuset.

I enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning § 12 kommer en ny kungörelse ej att utfärdas då sammanträdet fortsätter inom en vecka.

Kommunfullmäktige 18 juni

Kontaktuppgifter
Tjörns kundcenter
0304-60 10 10
tjorns.kundcenter@tjorn.se


Jag vill lämna synpunkt
Jag har hittat fel på sidan

Mer information
Möten. handlingar och protokoll