Innehåll på startsidan: NYHETERsto & Fb

Kommunfullmäktige sammanträder den 29 augusti

Kommunfullmäktige fortsätter sammanträde från den 13 juni samt 18 juni, torsdag den 29 augusti 2019, kl. 18:30, Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn

Det ajournerade sammanträdet kommer att återupptas med behandling av ärende 5 ”Antagande av budget 2020 och preliminär budget 2021-2022 samt antagande av investeringsbudget 2020 samt plan 2021-2024. Fastställande av skattesats”.

Vid detta fortsatta sammanträde kommer budgetdebatten att fortsätta kring barn och utbildning. Avslutningsvis kommer även kommunstyrelsens område att debatteras. För att se tidigare debatterade verksamhetsområden, se webbsändning från 13/6 samt 18/6.

Ta del av den fullständiga kungörelsen härPDF.

Källa: Tjörns kommun

Tjörns kommun
Växel: 0304-60 10 00
Kundcenter: 0304-60 10 10

Tjörns kommun