Djuplänkar:
 Stenungsund – Facebook   TjörnFacebook   Orust   KungälvFacebook 

Stenungsund

Stenungsunds kommun

 • Ändrade hämtningsdagar för avfall under påsk
  2020-04-01 kl. 09:38

  Under påskveckorna kan vi komma att hämta ditt hushållsavfall och matavfall på en annan dag än normalt. Ta del av det ändrade hämtningsschemat för att du ska kunna ställa ut ditt kärl rätt dag.

 • Torghandeln ställs in
  2020-03-31 kl. 09:18

  Torghandeln som hålls första tisdagen varje månad ställs in tills vidare. Detta som en följd av regeringens beslut den 27 mars om att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar får ha max 50 deltagare.

 • Nu kan du som är över 70 år få hjälp med inköp
  2020-03-27 kl. 19:00

  Svenska kyrkan och Stenungsunds kommun har ingått en överenskommelse för att stötta personer i riskgrupper med matinköp och uthämtning av medicin. Från och med måndag 30 mars kommer därför personer som är 70 år eller äldre få möjlighet till hjälp.

 • Åtgärder har tagits fram för att stödja det lokala näringslivet
  2020-03-27 kl. 15:24

  Effekterna av coronaviruset slår mycket hårt mot näringslivet. Därför inför nu Stenungsunds kommun ett antal åtgärder för att stötta och underlätta för det lokala näringslivet.

 • Anmäl ditt intresse för tillfälligt arbete i Stenungsunds kommun
  2020-03-25 kl. 17:03

  Coronaviruset gör att fler är hemma från arbetet än vanligt. Stenungsunds kommun söker därför tillfällig förstärkning inom många av våra verksamheter. Har du möjlighet att hoppa in under en kortare eller längre period, anmäl ditt intresse hos oss!

 • Informationssida till dig som företagare, med anledning av coronaviruset
  2020-03-20 kl. 14:05

  Med anledning av den senaste tidens utveckling gällande spridningen av coronaviruset (covid-19) har vi samlat ett antal länkar där du du som företagare i Stenungsunds kommun kan hitta viktig information.

 • Distansundervisning för Nösnäsgymnasiet och Vuxenutbildningen i Stenungsund
  2020-03-18 kl. 18:18

  Med bakgrund till Folkhälsomyndighetens förnyade riktlinjer för gymnasie- och vuxenutbildning, så fattade kommunstyrelsens ordförande idag beslut om att Nösnäsgymnasiet och vuxenutbildningens undervisning huvudsakligen kommer att bedrivas på distans.

 • Extrainsatt studiedag Nösnäsgymnasiet
  2020-03-17 kl. 13:29

  Extrainsatt studiedag för elever på gymnasiet imorgon onsdag den 18 mars.

 • Besöksförbud på kommunens äldreboenden
  2020-03-13 kl. 16:06

  Från och med idag fredag den 13 mars införs besöksförbud på kommunens äldreboenden inklusive korttidsboenden. Beslutet är en ren försiktighetsåtgärd med anledning av samhällsutvecklingen av det nya coronaviruset covid-19. Besöksförbudet gäller tills vidare men kommer att omprövas regelbundet.

 • Reparation av isbana i Stenungsund Arena
  2020-03-09 kl. 17:29

  Isen i Stenungsund Arena har rest sig och behöver repareras. Från och med den 6 april kommer hallen att stängas av och isen att smältas ned så att felsökning av underlaget kan inledas.

 • Gemensam företagarfrukost 3 april - Inställt!
  2020-03-04 kl. 11:44

  Företagare i Stenungsund, Tjörn och Orust inbjuds till gemensam STO-frukost fredag den 3 april på Stala Bygdegård på Orust.

 • Begränsad framkomlighet på Anråsvägen och Nolgärdesvägen
  2020-03-03 kl. 15:59

  Det kommer att vara begränsad framkomlighet på Anråsvägen och Nolgärdesvägen från och med måndag 9 mars till och med 26 april, på grund av arbete med fjärrvärmeledning.

 • Den nya översiktsplanen ställs ut
  2020-02-25 kl. 14:36

  Den nya översiktsplanen för Stenungsunds kommun är ute på utställning från och med 24 februari till och med 24 april 2020.

 • Ny förbundsdirektör för SBRF
  2020-02-24 kl. 08:37

  Direktionen för Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund har utsett Marcus Sundberg till ny förbundsdirektör. Han tillträdde sin tjänst den 20 februari.

 • Ny granskning för detaljplan Jörlanda berg - Spekeröds handelsområde
  2020-02-21 kl. 16:15

  Spekeröds handelsområde "Detaljplan för Jörlanda berg 1:66 med flera" går ut på ny granskning. Granskningstiden varar 2020-02-21 till och med 2020-03-13.

 • Sommarjobba på Stenungsunds kommun!
  2020-02-14 kl. 15:40

  Nu kan du som är skriven i Stenungsunds kommun och går grundskolans årskurs 9, första eller andra året på gymnasiet söka feriearbete. Ansökan är öppen mellan 14 februari och 15 mars.

 • Förstärkningsarbete av kajen
  2020-02-10 kl. 12:52

  På grund av det förstärkningsarbete som pågår av kajpromenaden förekommer det buller och till viss del vibrationer. Spontningsarbetet, som orsakar störningarna, kommer att pågå till och med mitten av mars.

 • Bidrag för snöröjning av enskilda vägar
  2020-02-10 kl. 12:18

  Från och med vintersäsongen 2020/2021 kommer kommunen inte längre att snöröja enskilda vägar. Kommunfullmäktige fattade under torsdagen, 6 februari, beslut om en bidragsmodell för enskilda väghållare.

 • Nordvästsvenska initiativet diskuterar framtidens infrastruktur
  2020-02-06 kl. 11:58

  En ÅVS för en ny broförbindelse, en beslutad trafiklösning för Myggenäs korsväg, möjligheter till dubbelspår på Bohusbanan och en försenad ÅVS för väg 160 diskuterades på tisdagskvällen när näringslivet samlades för dialog kring infrastrukturen i STO-regionen.

 • Besöksrekord på Kulturhuset Fregatten
  2020-01-20 kl. 21:48

  Det slogs nytt besöksrekord på Kulturhuset Fregatten när Lars Lerin kom på besök.

 • Pendelparkeringen vid Nösnäs är klar
  2020-01-20 kl. 10:48

  Pendelparkeringen vid Nösnäs, vid Hallernaleden, är nu färdig att användas. Den innehåller 53 parkeringsplatser.

 • Kajpromenaden stängs av
  2020-01-10 kl. 09:14

  På grund av ett förstärkningsarbete av kajen stängs kajpromenaden av helt från och med 20 januari fram till 1 april. Avstängningen gäller alla trafikanter, även gående.

 • Pendelparkering på CW Borgs väg är klar
  2020-01-09 kl. 09:17

  Pendelparkeringen på CW Borgs väg är nu färdig att användas. Den innehåller cirka 40 platser.

 • Lämna julgranen till återvinning
  2020-01-07 kl. 09:40

  Har du fortfarande julgranen kvar hemma? Då är du varmt välkommen att lämna den på Återvinningscentralen Kläpp.

 • Regler om fyrverkerier
  2019-12-30 kl. 12:07

  I Stenungsunds kommuns ordningsstadga finns information om regler för fyrverkerier. Nya regler gäller också för raketer med styrpinne.

 • Nya regler för bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd
  2019-12-30 kl. 11:38

  Från 1 januari 2020 gäller nya regler för bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd. Pensionsmyndigheten är den myndighet som handlägger bostadstillägget.

 • Kommunal konsumentvägledning försvinner vid årsskiftet
  2019-12-18 kl. 17:14

  Från årsskiftet försvinner den kommunala konsumentvägledningen. Du som konsument hänvisas istället till Konsumentverkets ”Hallå konsument”.

 • Ändring av ansvar för snöröjning av enskilda vägar
  2019-12-16 kl. 14:23

  Från nästa vintersäsong 2020/2021 kommer kommunen inte längre att snöröja enskilda vägar. Beslutet fattades av kommunfullmäktige den 13 juni i år. Kommunen rekommenderar väghållare för enskilda vägar att redan nu börja undersöka alternativ för snöröjning.

 • Bilder från kommunfullmäktige 12 december
  2019-12-16 kl. 11:39

  Här kan du läsa snabbprotokoll från kommunfullmäktiges sammanträde den 12 december som också var årets sista.

 • Medborgarlöftet 2020
  2019-12-06 kl. 11:13

  Medborgarlöftet för 2020 till dig som bor och vistas i Stenungsund, Tjörn och Orust är insatser mot trafikbrott och droger med ett särskilt fokus på att fånga upp unga som riskerar att hamna i kriminalitet eller missbruk.

 • En miljon i bonus till personer med habiliteringsstöd
  2019-12-03 kl. 10:51

  Stenungsund kommun kommer under december att betala ut en extra ersättning om totalt 1,1 miljoner till deltagare i daglig verksamhet, för 2019.

 • Information angående skolval 2020-2021
  2019-11-28 kl. 16:18

  Mellan 1 december och 31 december 2019 har alla vårdnadshavare möjlighet att välja skola. Det är en rättighet alla vårdnadshavare har enligt skollagen.

 • Här kan du hämta flis
  2019-11-28 kl. 10:24

  Behöver du flis för att förhindra halka på din uppfart eller trappa? Kommunen erbjuder gratis flis.

 • Modig - Mer Omsorg med DIGital teknik
  2019-11-27 kl. 14:16

  Projektet Modig – ”Mer Omsorg med DIGital teknik” ska möjliggöra kompetensutveckling för digitalisering bland medarbetare och chefer inom äldreomsorg och hemtjänst i Stenungsund.

 • Stenungsundshems hyresgäster återigen bland Sveriges nöjdaste
  2019-11-26 kl. 08:45

  86,3 procent av Stenungsundshems hyresgäster är nöjda med sitt boende. Det visar Stenungsundshems "Nöjd Kund Index"-mätning (NKI). Bland 250 bostadsföretag ligger bostadsbolaget därmed i toppskiktet när det gäller hur hyresgästerna trivs med sitt boende.

 • Etablering har startat av Sköllunga vindpark
  2019-11-25 kl. 10:06

  Etableringen av en vindpark vid Sköllunga i östra Stenungsund har startat under hösten. Vindkraftverken beräknas vara i drift i januari 2021.

 • Ökat intresse för energi via solel
  2019-11-20 kl. 11:41

  Energi- och klimatrådgivningen i Stenungsund upplever ett ökat intresse för frågor om solel. Ansökningarna om det statliga investeringsstödet för solel nästan fyrdubblades i kommunen mellan 2017-2018. Intresset har fortsatt öka under 2019 och de arrangemang klimat- och energirådgivningen haft under året har varit välbesökta.

 • Nu kan du som granne se bygglovsbeslut på nätet
  2019-11-19 kl. 10:14

  Nu kan du som granne ta del av fattade beslut och lämna synpunkter digitalt på byggärenden. Bygglovverksamheten i Stenungsunds kommun lanserar de två första i raden av många digitala tjänster. Till våren kommer hela processen från ansökan till beslut att vara digital.

 • Är du förälder på avstånd?
  2019-11-18 kl. 08:30

  Har du ett barn som bor eller har bott på familjehem, på HVB eller SiS? Vad tycker du är viktigt att få hjälp med?

 • Snabbprotokoll från kommunfullmäktige 14 november
  2019-11-15 kl. 12:16

  Här kan du läsa snabbprotokoll från kommunfullmäktiges sammanträde den 14 november.

 • Ullbaggepriset gick till Fjordguiderna
  2019-11-14 kl. 11:18

  8+fjordarprojektet Fjordguiderna vann under gårdagen landsbygdspriset Ullbaggen i kategorin "Nya affärsmöjligheter i blå näringar". Syftet med priset är att lyfta projekt och företag som på ett inspirerande sätt utvecklar landsbygden.

 • Uppdatering: Störningar i vattenförsörjningen i Hällebäck är nu åtgärdade
  2019-11-14 kl. 09:32

  Uppdaterat 191114, kl 18.15 Tidigare störningar i vattenförsökrningen för boende på Hällebäck, i Högenorum och runt vattentornet är nu avhjälpt.

 • Fjordguiderna nominerade till Ullbaggen
  2019-11-13 kl. 10:20

  8+fjordarprojektet Fjordguiderna har blivit nominerade till landsbygdspriset Ullbaggen. Syftet med priset är att lyfta projekt och företag som på ett inspirerande sätt utvecklar landsbygden. Vinnaren presenteras på Landsbygdsnätverkets Ullbaggegala i Åre den 13 november.

 • Brand på hotell Reis
  2019-11-07 kl. 11:21

  Vid 21-tiden på onsdagskvällen larmades räddningstjänsten till en brand på hotell Reis i Stenungsund. Branden släcktes och en person fördes till sjukhus.

 • Per-Ivar och Kjell Waldeborn tilldelas Stenungsunds Kommuns kulturstipendium 2019
  2019-11-04 kl. 17:16

  Per-Ivar Östmann och Kjell Waldeborn mottagare av Stenungsunds Kommuns kulturstipendium 2019

 • Utställning och samråd av förslag till nya lokala avfallsföreskrifter 2020
  2019-11-01 kl. 00:59

  Kommunens avfallsföreskrifter är ett slags avtal mellan kommun och invånare vad gäller avfallshantering. Kommunen ansvarar för avfallshanteringen och är skyldig att ha föreskrifter för hur hushållsavfallet ska hanteras. På uppdrag av kommunstyrelsen har ett förslag till nya föreskrifter tagits fram och finns nu tillgängligt för granskning.

 • Årets seniordag lockade många besökare
  2019-10-30 kl. 17:49

  Under fredag, 25 oktober, hölls den årliga seniordagen på kulturhuset Fregatten. Stenungsunds kommun var på plats och berättade varmt om sina olika verksamheter inom främst vård och omsorg.

 • Nu kan stenungsundsborna söka försörjningsstöd digitalt
  2019-10-30 kl. 12:37

  Stenungsunds kommun lanserar en digital tjänst där medborgare som ska söka försörjningsstöd enkelt kan göra det direkt i sin smartphone, surfplatta eller på sin dator, dygnet runt. Tjänsten vänder sig till personer som redan har kontakt med förvaltningen.

 • Två nya återvinningsstationer
  2019-10-22 kl. 09:37

  Nu blir det enklare att återvinna för boende i Hallerna och Ekbacken. I slutet av veckan står två nya återvinningsstationer klara på Pressarevägen och Hantverkargatan.

 • Utvecklad Bohusbana i fokus på mässa
  2019-10-15 kl. 15:08

  Stenungsunds kommun finns representerade under mässan Nordic Property Expo 2019, tillsammans med nio andra västsvenska kommuner. Mässan pågår 15-16 oktober med fokus på utvecklad infrastruktur för att stärka regionen.

FacebookTjörn

Tjörns kommun

 • Kan ditt företag bidra med skyddsutrustning?
  2020-03-31 kl. 10:56

  Tjörns kommuns vård- och omsorgsverksamheter har brist på skyddsmaterial. Har du eller ditt företag något i ditt lager du kan skänka oss?

 • Korttidsplatser för Coronasmittade
  2020-03-31 kl. 08:36

  Tjörns kommun planerar för en avdelning för Coronasmittade i Kållekärr. Det blir då en särskild avdelning för bekräftade smittade personer som har stort behov av omsorg, dock inte sjukhusvård.

 • Corona är en samhällsspridning – finns på Tjörn också
  2020-03-27 kl. 15:19

  Vi vet och förstår att många är oroliga i dessa tider. Här gör vi ett försök att beskriva vår hållning och kanske räta ut eventuella oklarheter.

 • Tjörns viktiga företag får stöd
  2020-03-27 kl. 13:03

  Just nu går vi alla igenom en tuff och orolig tid. Spridningen av sjukdomen covid-19 innebär en utmaning för hela samhället och många företagare drabbas hårt.

 • Vi behöver fler i äldreomsorgen
  2020-03-20 kl. 15:08

  Vi behöver bli fler i äldreomsorgen. Vi har sjukdom och stor belastning. Anmäl dig om du vill hjälpa oss!

 • Renovering av gångled på Almön
  2020-03-19 kl. 16:47

  Under vecka 13 börjar arbetet med att renovera gångleden på Almön. Under den tid arbetet pågår är gångleden avstängd av säkerhetsskäl.

 • Samlad information om Coronaviruset (covid-19)
  2020-03-17 kl. 13:28

  Så påverkas kommunens service. Uppdaterad 1 april kl 12.40.

 • Galan´20 uppskjuten till hösten
  2020-03-12 kl. 17:59

  Tjörns kommun är en av STO-galan samarbetspartners. På galan utses Årets Företagare, Årets unga Företagare samt Årets Turistföretag i samtliga deltagande kommuner. I år firar galan 10-års jubilum. Nu skjuter vi vårens planerade gala till hösten.

 • Cykelvänlig arbetsplats
  2020-03-11 kl. 17:44

  För att uppmuntra arbetsplatser som gör det lätt för medarbetarna att välja cykeln finns utmärkelsen ”Cykelvänlig arbetsplats”.

 • Utmaning 4: Näringslivsutveckling
  2020-03-10 kl. 09:00

  Nu har turen kommit till den fjärde utmaningen för Göteborgsregionens kommuner.

FacebookOrust

Orust kommun

 • Tillfälligt besöksförbud
  2020-03-31 kl. 14:50

  Regeringen inför tillfälligt besöksförbud på landets äldreboenden från den 1 april 2020 till utgången av juni 2020.

 • Vill du hjälpa till? #jobbjustnu
  2020-03-31 kl. 12:09

  Med anledning av covid-19 står vi inför en stor utmaning att kunna säkerställa bemanningen i våra verksamheter och vi behöver hjälp inom flera yrkeskategorier.

 • Åtgärder för att underlätta för företagen
  2020-03-25 kl. 13:58

  Vi gör en insats för att försöka underlätta för våra företag i den besvärliga situation som nu råder med anledning av coronaviruset. Ett antal åtgärder görs därför för att frigöra tid och stärka företagens ekonomi. Åtgärderna följer i huvudsak hur många andra kommuner agerar.
Kungälv

Kungälvs kommun

Behöver du hjälp med att handla?

Ta hjälp ev en anhörig eller frivilligorganisation. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att personer över 70 år ska begränsa sina nära kontakter och att alla med luftvägssymtom ska stanna hemma. Då finns det fler i vårt samhälle som behöver hjälp.

Båtägare med miljöintresse sökes!

Xrf-mätning av båtar.

Inför båtsäsongen 2020 planeras för att en borsttvätt för båtar ska installeras inom kommunen. Vi erbjuder båtägare som vill verka för en mer miljövänlig båthantering att göra en XRF-mätning på sin båt. De som har gjort mätningen har sedan möjlighet att använda borsttvätten, och helt slippa att måla sin båt.

Säkerställande av långsiktigt uthållig beslutskapacitet med anledning av Covid-19

Politisk enighet i en oviss tid.

Politisk enighet i en oviss tid och minskat antal ledamöter i kommunfullmäktige fram till juni. 

Militära övningar i Marstrandsområdet

Mellan 18-25 mars övar marinen i området.. Mellan 18-25 mars övar marinen i området. Båtar och fartyg kommer att röra sig dag- och nattetid framför allt i området norr om Marstrand. Övningsverksamhet sker även på enstaka platser på land i samma område.

Har du en idé på aktivitet som ni vill genomföra i Kungälvs kommun?

Föreningar och andra aktörer kan söka 30.000 kronor av Leader Södra Bohuslän. Det är nu möjligt för föreningar och andra aktörer att söka upp till 30 000 kronor för att genomföra mindre projekt eller aktiviteter. De får gärna genomföras av eller gynna ungdomar.

Kommunen på företagsbesök

Stilkonfektion, Berlex, Björröds ägg och Kode Marin och Maskin.. I veckan besökte politiker och tjänstemän fyra företag i kommunen: Stilkonfektion, Berlex, Björröds ägg och Kode Marin och Maskin.

UF-företag från Mimers hus tog hem förstapris i årets reklamfilm

Tog även hem andra- och tredjepriset.. I måndags 2/3 var det dags för Ung Företagsamhets mässa i Göteborg. Bland 340 UF-företag från hela Göteborgsregionen korades tre från Mimers hus i kategorin Årets reklamfilm. Första priset gick till företaget Bamboo Sportswear vars affärsidé är att sälja miljövänliga t-shirts i bambu.

Kungälv övar totalförsvar tillsammans med resten av Sverige

Sveriges totalförsvar ska stärkas. Sveriges totalförsvar ska stärkas. Totalförsvaret består av civilt och militärt försvar. Det är samhället tillsammans – kommuner, regioner, myndigheter, näringsliv, frivilligorganisationer och privatpersoner – som är vårt totalförsvar.

GR:s förbundsstyrelse i Kungälv

Verkar för samarbete mellan kommunerna. Den 21 februari hade Kungälvs kommun besök av Göteborgsregionens förbundsstyrelse som hade sitt sammanträde i Kungälvs stadshus. 

Nu är tävlingen avgjord – namnet blir Feja

Tävlingen avgjord!. Av 129 inskickade förslag ansåg alla fyra i juryn att Feja skulle gå till slutfinal, tillsammans med fem andra namn. I slutomröstningen stack Feja ut som enväldig och värdig vinnare.

Kvarnen i Kungälv skadades i stormen

Området är nu avspärrat och byggnaden kontrolleras.. Stormen Ciaras vindbyar orsakade att en av vingarna på kvarnen blåste sönder. Området är nu avspärrat och byggnaden kontrolleras.

Detaljplan påbörjad för ny skola i Kode

Plan för en ny, modern skola i Kode. Kungälvs kommun har inlett arbetet med en detaljplan för en ny skola i Kode. Förhoppningen är att den nya skolan ska ersätta skolverksamheten på befintliga Kode skola och Tunge skola för elever F-6 år 2023. Detaljplanen innehåller en skolbyggnad inklusive idrottshall, skolbibliotek och skolgård. 

Informationen är flyttad

Om Kungälvs kommuns arbete. Om Kungälvs kommuns arbete

Inget förbud eller föreläggande mot Sandbackaskolan

Arbetsmiljöverkets beslut. Arbetsmiljöverket beslutar att inte meddela ett förbud eller föreläggande mot Sandbackaskolan i Kungälvs kommun. Det är Lärarförbundet som tidigare i en skrivelse till arbetsmiljöverket begärt att arbetsgivaren omedelbart ska säkra att hot och våld mot anställda och elever upphör. 

Nya riktlinjer för skolskjuts och elevresor

Läs om förändringar i riktlinjerna. Kungälvs kommun har beslutat om nya riktlinjer för skolskjuts och elevresor. Riktlinjerna innehåller två större förändringar som du kan läsa om här.

Marstrands havshotell skriver samhällskontrakt

Öka innanförskapet. Den 24 januari undertecknar Marstrands havshotell samhällskontraktet och vill tillsammans med de övriga 80 aktörerna arbeta för att öka innanförskapet i samhället. Det är nu 80 företag, föreningar och myndigheter som är med och arbetar för ett socialt hållbart Kungälv inom samhällskontraktet.

Så lämnar du tillbaka ditt trygghetslarm

Ny rutin. När du vill lämna tillbaka ett trygghetslarm ska du ringa till trygghetslarmets planerare och komma överens om en dag.

Kommunfullmäktige beslutade om VA-taxa för 2020

Gäller från 1 januari 2020. Den 19 december beslutade kommunfullmäktige om ny VA-taxa och inkopplingsavgift för 2020. Här kan du ta del av beslutet och presentationsunderlaget som visades på mötet.

Nya regler för nyårsraketer

Tillstånd och utbildning kan krävas.. Från och med 1 juni 2019 krävs både tillstånd från räddningstjänsten samt särskild utbildning för användandet av raketer med styrpinne. Kravet gäller även raketer som är inköpta före lagändringen.

Trygghetskamera förbättrar för både vårdtagare och hemtjänstpersonal

Tillsyn utan störd nattsömn. Nu kommer Kungälvs hemtjänst att börja använda trygghetskamera vid tillsyn på natten. Ett antal hembesök per natt ska ersättas med kamera. Hemtjänstpersonalens arbetskraft kan då istället användas där de inte kan ersättas av teknik.

Fler ska betala hela den fasta delen av brukningsavgiften

Efter beslut i kommunfullmäktige. Omkring 2000 fastighetsägare som får sitt kommunala vatten och avlopp via en VA-förening utanför verksamhetsområde* kommer från och med årsskiftet att få betala en hel fast avgift per fastighet. Detta bestämde kommunfullmäktige på sitt möte den 7 november.

Nya gång- och cykelbanor på Tvetgatan och Utmarksvägen

Gå och cykla säkert. Nu är två nya kombinerade gång- och cykelbanor klara i Kungälv. Den ena går längs en del av Tvetgatan och den andra längs med Utmarksvägens södra del. 

Fortsatt förbud att vistas i skredområdet i Kungälvs kommun

Beslut från Länsstyrelsen. Länsstyrelsen har beslutat om fortsatt tillträdesförbud vid det skreddrabbade området i Bastevik, norr om Lökeberg i Kungälvs kommun. Det är fortfarande farligt att vistas i området, även efter att räddningsinsatsen avslutas. Marken är instabil och det finns risk för nya skred. Vi uppmanar allmänheten att respektera avspärrningarna.

Med anledning av skredet i Lökeberg

Följ utvecklingen här. Ett jordskred inträffade den 13 november cirka 600 meter väster om Lökebergs badplats. Området är avspärrat och Räddninstjänsten uppmanar alla att respektera dessa avspärrningarna. På denna sida kan du följa informationen om händelsen. 

Kommunen hoppas på fler anbud från lokala företag

Upphandlingsträff med företagare. Det är många lokala Kungälvsföretag som är nyfikna på hur de kan bli leverantörer till Kungälvs kommun. Närmare 30 företagare deltog i en upphandlingsträff som Kungälvs kommun och Företagarna bjudit in till. 

Klass 5A på Diseröds skola vinnare i På egna ben

Har cyklat, gått och åkt buss. Stort grattis till klass 5A på Diseröds skola som har vunnit tävlingen På egna ben. Tillsammans har alla deltagare i klasserna cyklat, promenerat, sprungit och åkt buss 1021,6 mil.

Samverkar för Bohusbanans upprustning

Deltar på mässa. Kungälvs kommun deltar i Samarbete för Bohusbanan, tillsammans med de övriga nio kommunerna längs med Bohusbanan och flera organisationer inom näringslivet.

Fakta om beslutet om försäljning av mat till anställda

Pedagogiska måltider fortsätter som tidigare. Den 19 juni beslutade kommunstyrelsen att avsluta möjligheten för kommunanställda att äta mat i matsalar på skolor och boenden från den 1 oktober. Sedan beslutet fattades har många uppgifter om beslutets innebörd cirkulerat i media.

Tre nya aktörer undertecknar samhällskontraktet i Kungälv

Tillsammans för ett hållbart Kungälv. Kongahälla center, Gullbringa golf & country club och Bonava undertecknar samhällskontraktet i oktober. Det är nu närmare 80 företag, föreningar och myndigheter som är med och arbetar för ett socialt hållbart Kungälv inom samhällskontraktet.

Årets kulturpristagare och stipendiater

Delades ut på kommunfullmäktige. Kungälvs kommun delar ut stipendier och priser för att belöna värdefulla insatser inom kultur och idrott. Årets kulturpris går till trumpetaren Magnus Johansson och kulturstipendier delas ut till folkdanslaget Kongahälla och artisten Mariam Foad Aziz.

En ny hållbar förskola i Diseröd

Till toner av barnsång i härlig höstluft invigdes Diseröds nya förskola måndag 30 september. En förskola som är modern, säker och trygg och dessutom guld-certifierad.

Kungälv klättrar i företagsklimatranking

Svenskt Näringsliv. Kungälvs kommun klättrar 11 placeringar och kommer på plats 173 i Svenskt Näringslivs ranking av kommuner med bästa företagsklimat.

Kommun och näringsliv arbetar tillsammans för ett bättre företagsklimat

Näringslivsstrategi. En gemensam målbild och en näringslivsstrategi som ska ta sikte på att förbättra företagsklimatet i Kungälv. Det är vad politiker, tjänstemän och företagare tillsammans arbetar fram med hjälp av Västsvenska handelskammaren. Samtidigt har kommunen fått en ny näringslivsstrateg som ska hjälpa företagarna rätt i kommunen.

Mer ekologisk och svensk mat serveras

Uppföljning visar på ökning. När barn, ungdomar och äldre äter mat i matsalarna i skolorna och på äldreboenden i kommunen serveras de till stor del ekologisk mat och kött och kyckling med svenskt ursprung.

Årets Lise Meitner-pristagare till Kungälv

Professor Austen Angell. I lördags besökte årets Lise Meitner-pristagare Kungälv för att få en guidning av kärnfysikerns tid i Kungälv. 

Nominerade till årets främsta evenemangskommun

Den 24 september avgörs det. Det är den oberoende branschtidningen Sportaffärer som utser Sveriges främsta idrottskommuner 2019 och Kungälv är alltså nominerade till årets främsta evenemangskommun för kommuner med mindre än 70 000 invånare.

Kungälvsskolor hjälper forskare kartlägga invasiva arter

Kartlägger invasiva arter. Klängmaneter, blåskrabbor och ludna spökräkor. De främmande, invasiva arterna längs vår kust blir allt fler. Men hur stor är deras utbredning och hur påverkar de havsmiljön? I skolprojektet Nya arter hjälper kungälvselever forskarna att ta reda på det.

Hygienvecka för barn och unga

Föreläsningar och teater. Den här veckan är det hygienvecka för barn och ungdomar i Kungälvs kommun. Sammanlagt kommer cirka 400 barn och ungdomar få lära sig vikten av god hygien för en bättre hälsa. 

Cykla säkert mellan Kungälv och Göteborg

Ny gång och cykelväg invigd. Snart är gång- och cykelvägen mellan Kärra och Rödbo klar. Onsdagen den 4 september var det invigning av den nya cykelbanan som ska ge säker cykling hela vägen mellan Kungälv och Göteborg. Än dröjer det någon månad tills arbetet är helt klart.

Företagarfrukostarna är igång

Kommunledningen träffade företagare i kommunen.. Som ett led Kungälvs kommuns näringslivsarbete bjöd kommunen för första gången in en mindre grupp företagare till företagarfrukost i veckan.

Gång och cykel i fokus under Trafikantveckan

Den 16-22 september 2019. Kungälvs kommun är med i årets europeiska Trafikantvecka som går av stapeln den 16-22 september 2019. Evenemanget är ett europeiskt initiativ som ska uppmuntra till hållbara resor och transporter. Varje år har evenemanget ett nytt tema, och temat för 2019 är: gå och cykla säkert.

Kan bli ett av Västra Götalands sju underverk

Kan bli ett av sju underverk i Västra Götaland.. Det kan du vara med och avgöra genom att rösta fram den bland Västarvets 49 nominerade kulturmiljöer i Västra Götaland. Omröstningen startar 2 september och avslutas på morgonen torsdagen den 5 september. 

Läs årsredovisningen för 2018

Här kan du läsa Kungälvs kommuns årsredovisning för året 2018.. Här kan du läsa Kungälvs kommuns årsredovisning för 2018. Den här årsredovisningen vänder sig framförallt till kommunfullmäktige. Genom ett strukturerat innehåll är avsikten att den också ska tillgodose informationsbehovet hos övriga förtroendevalda, e􀁛terna intressenter, medborgare och anställda.

Dags att förnya målen i samhällskontraktet

Stort engagemang bland företag och föreningar.

Över 70 föreningar, organisationer och företag har skrivit på samhällskontraktet med Kungälvs kommun. Tillsammans vill alla arbeta för att minska utanförskapet i Kungälv. Nu tas nya tag för att förnya målen för år 2027.

Jordbruksverket informerar om afrikansk svinpest

Ta inte med afrikansk svinpest till Sverige!. Afrikansk svinpest (ASF) är en smittsam och dödlig virussjukdom som drabbar tamgrisar och vildsvin.

Strandskyddskontroll i Kungälv

Tillsyn på delar av Instön i höst.

Mellan den 1 juni och 31 oktober deltar Kungälvs kommuns miljöenhet i miljösamverkans tillsynskampanj planerad strandskyddstillsyn. De kommer då att besöka delar av Instön för att kontrollera anläggningar i strandnära miljöerna.

Utökat rökförbud från 1 juli 2019

Fler utomhusmiljöer ska vara rökfria. Den 1 juli 2019 får Sverige en ny tobakslag. "Lagen om tobak och liknande produkter" innebär bland annat att fler utomhusmiljöer ska vara rökfria. Syftet är att avnormalisera och minska tobaksanvändning samt att göra offentliga platser mer tillgängliga.

Tre nya skrev på samhällskontraktet

Kareby Bil, Pingstkyrkan Second hand och ICA Maxi. Den 11 och 14 juni tillkom tre nya aktörer i samhällskontraktet. Kareby Bil, Pingstkyrkans Second hand och ICA Maxi Kungälv. Tillsammans med alla andra som skrivit på arbetar de med Kungälvs kommun för att minska utanförskapet i Kungälv.

Kungälvs kommun skriver samverkansavtal med Hemsö

Samarbete för nya verksamhetslokaler.

Kommunfullmäktige i Kungälv beslutade i torsdags att skriva samverkansavtal med Hemsö Fastighets AB. Det innebär att Hemsö kommer att bygga ett äldreboende, tre förskolor, en skola i Kungälv. De blir också en samarbetspartner som kan bidra till kommunens utveckling genom att bygga och långsiktigt äga och förvalta verksamhetslokaler.

Vattentillgången i sommar

God tillgång men var rädd om vårt vatten. Kungälvs kommun har en god tillgång på kommunalt dricksvatten efter att vårt nya vattenverk togs i drift i vintras. Vi ser just nu inga tecken på att vi skulle behöva införa ett generellt bevattningsförbud i år.

Civilministern besökte Kungälv

Fick se ungdomshuset Framsteget.

På onsdagen den 22 maj besökte civilministern Ardalan Shekarabi Kungälv. Han gästade kommunstyrelsen som fick en frågestund med honom innan nästa stopp som var ungdomshuset Framsteget.

Sexåringarnas avslutningspromenad i Fontin

En rolig 22 år lång tradition.

Nästan 500 barn från Kungälvs förskolor och familjedaghem samlades i Fontin i onsdags för att promenera 2,5-kilometersslingan och besöka roliga stationer längs med vägen. För 22 andra året anordnades denna avslutningsaktivitet för barnen som ska börja förskoleklass till hösten.

Nya aktörer undertecknar samhällskontraktet

SEB skrev på den 13 maj.

Under våren 2019 skriver fem nya aktörer på samhällskontraktet som handlar om att tillsammans arbeta för ett socialt hållbart Kungälv. Den 13 maj undertecknade SEB samhällskontraktet och under de kommande veckorna kommer även Friskis och Svettis, Kareby Bil, Pingstkyrkans Second Hand och ICA Maxi att skriva på.

Vill ta bort fördomarna som finns om yrket

Undersköterskan som aldrig har måndagsångest. Madeleine Wenthe är undersköterskan som aldrig har måndagsångest. Nu är hon nominerad till årets handledare 2019 för sina goda insatser som ambassadör för sitt yrke. – Jag vill förändra attityden som finns kring arbete i hemtjänsten, säger hon.

Företagare ger kommunen godkänt

Rapporten Insikt 2018.

Företagare som har varit i kontakt med Kungälvs kommun är nöjda med kommunens service. Det visar en mätning från Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Krisberedskapsveckan 2019

Din beredskap vid kriser. Vad skulle du göra om din vardag vändes upp och ner? Idag startar den nationella krisberedskapsveckan som pågår 6-12 maj. Syftet är att fler ska bli medvetna om hur man kan förbereda sig inför olika samhällskriser.

Ungdomar och alkohol - tips till föräldrar

Tips och råd till föräldrar. Sommaren närmar sig, en härlig period med många fester och aktiviteter. Det är samtidigt en period med ökade risker för konsumtion av alkohol- och droger bland våra tonåringar. Här kommer tips till dig som har ungdomar som kan bli frestade av att pröva.

Matavfallspåse som fruktpåse

Minska antal plastpåsar. Nu tar vi återvinningstänket till nästa nivå och testar att erbjuda våra matavfallspåsar i fruktdisken att plocka frukt i. I en mataffär i centrala Kungälv pågår ett försök som syftar till att minska användandet av plastpåsar.

Risken för gräsbrand är stor

Fjolårsgräset är torrt och en liten gnista kan snabbt sprida sig till en större brand. Håll koll på brandrisken där du är via SMHI:s webbplats eller genom att ladda ner appen Brandrisk Ute. Du kan också se om det råder eldningsförbud i Kungälv på Bohus Räddningstjänstförbunds webbplats.

Har du fått en påminnelse om att ge kritik på oss?

I så fall är det hög tid att göra det då enkätundersökningen avslutas den här veckan. Flera hundra slumpvis utvalda kommuninnevånare har fått chansen att säga vad de tycker om kommunens service.

Stort intresse för Kungälvs nya handels- och mötesplats

Under invigningshelgen hittade 130 000 besökare till det nya Kongahälla Center. Mycket har hänt sedan det gamla Kongahällagymnasiet revs och som nu gett plats för en ny handels- och mötesplats i kommunen. – Grattis Kungälv, säger kommunstyrelsens ordförande Miguel Odhner.

Nu är biblioteket i Mimers hus öppet igen

Reparationerna av skadorna som uppstod när ett innertak rasade är klara. Torsdag 4 april kunde biblioteket åter öppna för allmänheten.

Del av väg utmed kajen på Marstrand stängs helt för biltrafik

En geoteknisk undersökning har visat att stabiliteten på en cirka 80 meter lång del av Hamngatan norr om färjeläget på Marstrand behöver utredas ytterligare. Som en försiktighetsåtgärd stängs därför vägen helt för personbilar och tyngre fordon. Samtidigt är vägen även i fortsättningen öppen för gång-, cykel- och mopedtrafik.

Gör det inte svårare än vad det är

 play. Nu satsar Kungälv tillsammans med 26 andra kommuner, avfallsbolag och fastighetsbolag i Västra Götalandsregionen och Region Skåne på en kampanj. Syftet är att öka medvetenheten om vikten av att sortera ut matavfallet när man källsorterar. 

Kungälv näst bäst på extratjänster

Vid årsskiftet 2018/2019 var Kungälvs kommun näst bäst av kommunerna kring Göteborg på att ordna extratjänster. En samhällsinsats som dessutom skapar extrahänder till våra verksamheter.

Fler Samhällskontrakt med företag verksamma i kommunen

JM är först ut med att teckna Samhällskontrakt 2019. Nästa företag ut är Arvid Nilsson som tecknar i februari. Här berättar de om sitt engagemang och om vilka möjligheter de ser med samhällskontraktet.

Unikt konstprojekt kommer till Kungälv

Artscape är ett konstnärsprojekt där konstnärer från olika länder skapar unika konstverk i stadsmiljöer. 27 maj till 16 juni blir det gatukonstfestival i Kungälv då projektet kommer hit för att skapa tre muralmålningar.

Kommunfullmäktige har antagit budgeten för 2019

Kungälvstrion, det vill säga Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet, har lämnat sitt första gemensamma budgetförslag. Förslaget antogs av kommunfullmäktige den 6 december

Nu testar vi vårt nya vattenverk

Från och med måndagen den 3 december och tre veckor framöver testkör vi vårt nya vattenverk och en del av vattnet kommer att levereras ut till våra abonnenter. 

Budgeten klubbad i kommunstyrelsen

En budget i balans är det viktigaste för Kungälvs kommun just nu för att säkerställa den generella välfärden, klara ökade pensionskostnader och minskade skatteintäkter 2019.

Kungälvstrion formerar sig

Politik. Kungälvstrion, det vill säga Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet, kommer att styra kommunen den kommande mandatperioden. Här är förslaget till hur posterna fördelas.

Ny metod ska fånga mikroplast* från avloppsvatten

 play. Utanför en pumpstation för avloppsvatten i Tega i Ytterby genomförs under hösten ett fullskaligt test av ny metod för att fånga upp plastpartiklar från avloppsvatten. Så kallad mikroplast finns bland annat i hygienprodukter.

S, M och C bildar majoritet i kommunfullmäktige

Under måndagskvällen blev det klart med vem som ska styra kommunen den kommande mandatperioden - Socialdemokraterna, Moderaterna och Centern bildar majoritet.

Alla återvinningscentraler har nu passersystemet

 play. Ett modernt passersystem på kommunens återvinningscentraler (ÅVC) betyder att trängsel och köer inne på området kan minska samtidigt som säkerheten både för besökare och personal kan öka. 12 november är det dags för Munkegärde, då använder alla återvinningscentraler det nya passersystemet. 

Här får eleverna segla på skoltid

 play. Sedan 2012 får elever på Marstrands skola lära sig att segla på skoltid. I samarbete med Marstrands segelsällskap (MSS) får eleverna lära sig hur man beter sig på och i närheten av havet. Nu vill kommunen ta hjälp av Marstrands goda seglingsrykte för att öka tillväxten i området.

Kungälvs kommun köper inte tillbaka bostadsmoduler

De bostadsmoduler som kommunen i våras förlorade i en konkurs har legat ute till försäljning på exekutiv auktion. Kommunen har nu beslutat att inte lägga bud på dessa efter att ha övervägt alternativen och räknat på kostnaderna.

Kommunstyrelsens beslut – fortsatt kommunal förskola i Kareby

Karebys förskolor kommer fortsätta att bedriva sin verksamhet i kommunal regi. Det beslutade Kommunstyrelsen i Kungälv under onsdagen. Beslutet innebär att Kareby förskolor kommer att flytta in i nya lokaler i januari 2019 som planerat och att Kungälvs kommun kommer att vara huvudman för förskolan i Kareby.

Om krisen eller kriget kommer

Sista veckan i maj fick alla hushåll i Sverige broschyren Om krisen eller kriget kommer i brevlådan. Broschyren ska hjälpa oss att bli bättre förberedda på allt från allvarliga olyckor, extremt väder och IT-attacker till militära konflikter.

Fortsatt stora satsningar kräver planering och prioritering

Det byggs som aldrig förr i Kungälvs kommun. Men samtidigt som det satsas tvingas kommunen att skjuta vissa projekt på framtiden.
– Vi kan helt enkelt inte bygga överallt på samma gång, vi måste prioritera för att få en bra och hållbar tillväxt, säger Jenny Adler som är chef för sektor Samhälle och utveckling på Kungälvs kommun

Morronpasset – Landshövding Anders Danielsson listade utmaningar och spanade mot en megaregion

Vår landshövding Anders Danielsson gästade den 22 mars Morronpasset. Skåningen Anders har nu varit landshövding i sex månader. 

Årets UF-lärare vill göra Mimers gymnasium till Årets skola

Hej Bella Gillenäng, gymnasieläraren från Mimers gymnasium som blivit utsedd till Västsveriges bästa UF-lärare och som ska tävla i SM i Ung Företagsamhet i maj!

Höga betyg i Kommunkompassen

 play. Kommunkompassen som är ett utvärderingsverktyg från SKL, Sveriges kommuner och landsting, ger Kungälvs kommun höga betyg inom framförallt ledarskap och för hur man lyfter både medarbetare och den egna verksamheten.

Diseröds centrum – över tusen personer mötte upp

Så många har aldrig samtidigt varit i Diseröds centrum. Många vittnade om att detta måste vara alla tiders rekord. Även bygdens egen son Björn Gustafsson.
– Här måste vara några från Kungälv också. Så här många bor inte ens i Romelanda, säger Björn Gustafsson i sitt bejublade tal om sin uppväxt i Romelanda. 

Första spadtaget för Ikano Bostad på Komarken

 play. I november 2015 skrevs avtalet på och nu i januari 2018 togs första spadtaget i det som ska bli 195 nya lägenheter, både bostadsrätter och hyresrätter, cirka hälften av varje. – Vi har plockat upp fasadfärgerna från husen på Västra gatan. Det här kvarteret skall bli Kungälvskt, säger Ikano Bostads projektledare Sara Edmark.

Färre nyanlända 2018

Nästa år ska Kungälv ta emot 161 nyanlända i kommunen. Det är en minskning jämfört med de 169 personer som kom som nyanlända 2017.

Svenskt Vattens vd berömmer Kungälv

 play. Branschorganisationen Svenskt Vattens företrädare lovordar Kungälvs satsning på kommunalt vatten och avlopp under ett besök på bygget av Kungälvs vattenverk i slutet av oktober.

Gammalt och nytt går hand i hand när Liljedal utvecklas

Nyhet. Kungälvs stadskärna ska få en starkare identitet och bli en mer levande plats. För att ta ett helhetsgrepp och bestämma en inriktning för hur området ska utvecklas har Kungälvs kommun tagit fram ett planprogram för Liljedalsområdet. En första version kom för drygt ett år sedan och det program som nu antagits av kommunfullmäktige är omarbetat utifrån inkomna synpunkter.

Bilpool och sopsug snart verklighet på Kongahälla

Nyhet. Ända sedan stadsdelen Kongahälla började planeras har miljöfrågorna haft hög status. Ett gemensamt miljöprogram har tagits fram av kommun och byggherrar och två konkreta resultat av det är Kungälvs första bilpool och den sopsug som just nu byggs.

Kungälv förändrar mottagandet av ensamkommande

Sedan 2015 har antalet ensamkommande flyktingbarn som Kungälv tar emot minskat rejält. Då kom det 130 personer på ett år, i år enbart ett tiotal. Det minskade antalet i kombination med nya statliga ersättningsregler gör att Kungälv nu organiserar om mottagandet.

Bygg och hyr ut ett attefallshus

Nu finns möjligheten att bygga ett så kallat attefallshus på din tomt. Huset får vara 25 kvadratmeter och kan användas som extra bostadsyta.

Kommunalt VA i privat regi

Kommunen ger nu möjlighet för privatpersoner att bygga ut sitt kommunala vatten och avlopp (VA) i egen regi och på så sätt skynda på processen. Möjligheten till det här gäller fastigheter som ligger i de områden där kommunen sedan tidigare har planer på att bygga ut kommunalt VA men där väntan kommer att bli lång. 

Första spadtaget för Kungälvs vattenverk

 play. I förra veckan togs det första symboliska spadtaget för Kungälvs vattenverk som ska ligga utmed Göta älv strax norr om Kungälv. 

Nu skriver vi samhällskontrakt – för ett socialt hållbart Kungälv

 play. Många pratar om samverkan, nu gör vi det tillsammans. Torsdag 23 juni undertecknades ett samhällskontrakt av Kungälvs kommun samt ett imponerande antal representanter från samhällets övriga aktörer. En unik symbolisk handling i syfte att skapa ett socialt hållbart samhälle för medborgarna i Kungälvs kommun. 

Trettio barn tog första spadtaget på Sparråsskolan i Ytterby

 play. play

Nu börjar bostäderna byggas på Kongahälla

Det var en glädjens dag för många i Kungälv, när det första spadtaget togs för det första husbygget på Kongahälla. – Vi har stått kvar sen starten, säger Lennart Kristensson, en mycket glad före detta ordförande för Kungälvsbostäder. Det är roligt att se att det efter alla turer äntligen är igång.

Ikano Bostad bygger 500 lägenheter i Kungälv

Fredag 20 november tecknade Kungälvs kommun ett samarbetsavtal med Ikano Bostad för att skapa 500 nya bostäder under perioden 2017-2022. Ikano Bostad och kommunen kommer att arbeta tillsammans med den sociala hållbarheten.

Nytt hus läker Strandgatan

Det fattas ett hus på Strandgatan mitt emot Liljedalskvarteret. Men nu är det dags. En ny detaljplan har varit ute på samråd och synpunkterna håller som bäst på att sammanställas.

Se motionscentralen Kotten ta form

 play. Webbtv

Facebook