Krisberedskapsveckan 2019

Vad skulle du göra om din vardag vändes upp-och-ner? Syftet med Krisberedskapsveckan är att öka kunskapen om hur du kan förbereda dig för samhällsstörningar.

Krisberedskapsveckan pågår i hela landet den 6-12 maj.

Hur du kan förbereda dig inför akuta samhällsstörningar kan Frivilliga Resursgruppen berätta mer om. Frivilliga Resursgruppen, består av utbildade frivilliga som under kommunal regi är ett stöd för samhället i samband med kriser eller andra extraordinära händelser.

Träffa Frivilliga Resursgruppen

Lördag den 11 maj
Klockan 10:00-13:00
Henåns torg

Hemberedskap

Vatten, värme, mat och kommunikation är de fyra grundläggande behoven som privatpersoner behöver kunna tillgodose vid en svår påfrestning på samhället. I fyra korta filmer ger armbryterskan Heidi Andersson enkla och handfasta tips på hur varje hushåll kan förbereda sig.

Relaterad information

Hemberedskap, Mat, Vatten, Värme och Kommunikation, MSB

Din säkerhet

Krisberedskapsveckan, MSB

Syftet med veckan är bland annat att öka kunskapen om hur vi kan förbereda oss för att klara 72 timmar vid ett längre elavbrott, när grundläggande saker som el, värme och vatten inte fungerar som vanligt.

Orust kommun
Telefon 0304-33 40 00

Kontaktformulär

Krisberedskapsveckan 2019