Lägsta ungdomsarbetslösheten i Sverige

Ungdomsarbetslösheten var 2,5 % i april. Det innebär att Orust även hade den lägsta ungdomsarbetslösheten i hela Västra Götalands län.

Orust hade även den lägsta ungdomsarbetslösheten i hela Sverige i april 2019.

Ungdomsarbetslöshet (18-24 år)

Det var 19 personer, 2,5 %, som var öppet arbetslösa eller i program i april. I april 2018 var det 3,4 % som var öppet arbetslösa eller i program.

Arbetslöshet (16-64 år)

När det gäller alla arbetssökande, 16-64 år, hade Orust 259 personer, 3,7 %, som var öppet arbetslösa eller i program. I april 2018 var det 3,6 % som var öppet arbetslösa eller i program.

Relaterad information

Statistik och publikationer, Arbetsförmedlingen

Orust kommun
Telefon 0304-33 40 00

Kontaktformulär

Orust hade den lägsta ungdomsarbetslösheten i hela Västra Götalands län april 2019