Medmänniska och språkvän, Caféträff – O.kommun

Vill du lära känna nya människor? Vill du berätta om din hembygd eller veta mer om andra kulturer? Alla, både nyanlända och alla andra Orustbor är varmt välkomna.

Nu bjuder vi in till vår andra Caféträff. Den första var en riktig bra start. Tanken med våra Caféträffar är att mötas över gränser och skapa nya vänskaper som annars inte skulle uppstått.

Tid och plats

Den 14 oktober
Klockan 18:00 – 20:00
Kyrkans Hus, Södra Strandvägen 15, Henån

En fråga att tala om denna gången är varför vi bor just på Orust? Vi berättar också om den Handledarkurs för körkort som vi erbjuder gratis i slutet av oktober.

Berika ditt och andras liv

Genom att bli språkvän kan du hjälpa en nyanländ att få en bra start i sitt nya hemland, samtidigt som du lär känna en ny kultur. När våra nyanlända får kontakt med dig som bor här underlättas deras vardag och det ger möjlighet till snabbare svenskinlärning och förståelse för den svenska kulturen.

Källa: Orust kommun

Orust kommun
Växel: 0304-33 40 00

Orust kommun