Nödlägesövning på Nouryon (fd AkzoNobel) 5 december

I dag, onsdag 5 december genomförs en nödlägesövning på Nouryons produktionsanläggning i Stenungsund. Klockan 10 kommer gas- och brandlarmet ljuda. Övningen kommer att pågå i cirka en timma.

Kontakt
Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se