Nu tar vi ut kursen för Hälleviksstrand och Edshultshall!

Just nu planerar vi för mer levande samhällen med bättre serviceutbud och bostadsmöjligheter för alla. Att ta till vara på den unika kopplingen till havet och de traditionella kulturmiljöernas värden är viktiga frågor för bevarandet av samhällena. På samma sätt är förbättrad infrastruktur och utveckling av moderna verksamheter och bostäder viktiga frågor för utvecklingen.

Medborgardialog

Under sommaren 2018 kommer en enkät finnas på vår hemsida! Enkäten ger dig möjlighet att lämna synpunkter i en karta och ett antal frågor. Alla tankar och idéer blir en del av underlaget för det fortsatta planeringsarbetet och kommer att sammanställas och presenteras i samrådsmötet för Planprogram för Hälleviksstrand & Edshultshall som hålls längre fram under 2018.

Kommunen har arbetat med flera medborgardialoger sedan tidigare och har utvecklat en bild av vilka grupper som inte blir lika hörda som andra grupper. Exempelvis har vi märkt att barn och äldre inte hörs lika ofta om planering och samhällsutveckling. Därför pågår det ett arbete parallellt med enkäten där vi besöker och pratar med de grupperna. Hela medborgardialogen ingår som underlag för det planprogram som tas fram för Hälleviksstrand och Edshultshall.

Enkät medborgardialog

Självservice
Medborgardialog Hälleviksstrand & Edshultshall

Relaterad information
Planprogram Hälleviksstrand & Edshultshall

Nu tar vi ut kursen för Hälleviksstrand och Edshultshall!