Orust kommun deltar på Båtmässan i Göteborg

Vi satsar på att säsongen 2019 bli först i Sverige med att ha skapat en Grön hamn. Projektsamordnare Shkelqim Istrefi höll seminarium för cirka 80 intresserade åhörare, vilket följdes upp med flera spännande samtal.

Projektet som är en del av ett Interreg-projekt tillsammans med norska Hvaler kommune, vill bidra till utvecklingen av ett nytt och hållbart tänkande i gästhamnar. I Mollösunds hamn handlar det om att skapa förutsättningar för eldrivna båtar, öka självförsörjningen av gästhamnarna, beteendeförändringar hos människor samt att minska miljö- och klimattrycket.

Detta är projektets aktiviteter för att uppnå en Grön hamn

  • Laddstolpar för eldrivna båtar
  • Solceller som försörjer våra laddstolpar
  • Seabins i hamnarna, flyttande papperskorgar som suger åt sig skräp
  • Avfallshantering: tydlig skyltning på kärl för plast, papp, metall, glas, tidningar, hushållsavfall och farligt avfall
  • Information till besökaren om vad den själv kan göra för att förbättra miljön, samt information om beläggningar i våra hamnar, väderprognos och turistinformation
  • Miljövänlig transport, elcyklar för uthyrning
  • Smartare belysning i hamnområdet

Projektet löper över åren 2018-2020 och är ett av delprojekten inom ett Interreg-projekt, finansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden, som Orust kommun driver tillsammans med Hvaler kommune i Norge.

Relaterad information
Interreg Orust och Hvaler

Orust kommun
Telefon 0304-33 40 00
Kontaktformulär

Orust kommun deltar på Båtmässan i Göteborg