Orustböckernas dagar 5-6 juli

Orustböckernas dagar

Orustböckernas dagar på Hamntorget i Henån. Lokala författare och Föreningen Orust Släktforskare finns på plats. Försäljning av Orustbibliotekens gallrade böcker. Välkommen! Tid och plats Fredag 5 juli 10:00-17:00 på Hamntorget i Henån. Lördag 6 juli 10:00-14:00 på Hamntorget i Henån. Varmt välkomna att fynda! Arrangör: Orust kommun och Föreningen Orusts Släktforskare. Henåns bibliotekTelefon 0304-33 42 50 Kontaktformulär

Nya vägsträckan, väg 160, öppnar för trafik I DAG!

Nya vägsträckan, väg 160, öppnar för trafik

Vägverket har byggt en ny vägsträckning för väg 160 mellan Säckebäck och Varekil som idag öppnar för trafik. Den nya sträckningen är cirka 3 kilometer och den gamla vägen kommer att användas som lokalväg, gång- och cykelbana. Relaterad information Trafikverket Orust kommunTelefon 0304-33 40 00 Kontaktformulär

2019 års Folkhälsopris på Orust

Soliga tanterna Folkhälsopris 2019 Orust

I år säger vi grattis till en hel grupp folkhälsopristagare. Det är Soliga tanterna som har bidragit till en god folkhälsa och får dela på priset. Folkhälsopriset är på 10 000 kronor och delades ut på kommunfullmäktiges möte torsdag den 13 juni. Motivering Soliga tanter är damer som är lite till åren komna

Trafiksäkrare vid Varekils skola

Trafiksäkrare vid Varekils skola

Vi planerar att skapa en tryggare trafikmiljö, anlägga parkeringar för Varekils skola samt bredda gång- och cykelväg utmed Jöråsvägen i Varekil. Arbetet med parkeringar och gång- och cykelvägar är uppdelat i två etapper och kommer att utföras av Markbygg Anläggning. Framkomlighet Under entreprenadtiden kan den vara begränsad men det ska alltid vara möjligt

Kommunfullmäktige sammanträder på Orust

Torsdag den 13 juni sammanträder fullmäktige. Mötet är öppet för allmänheten. Du är välkommen till Kulturhuset Kajutan i Henån eller att följa mötet via webb-TV. Det här är sista sammanträdet innan kommunfullmäktige tar sommarlov, men först ska ett antal ärenden avhandlas. Tid och plats Torsdag 13 juniKlockan 18:00Kulturhuset Kajutan, Henån Några punkter på dagordningen Revidering av

Budgetförslag för 2020-2022

Den politiska majoriteten, Socialdemokraterna, Moderaterna, Folkviljan Orust och Liberalerna har ett budgetförslag för 2020 med plan för 2021 och 2022. Pressmeddelande Vi, Orusts majoritet presenterar nu vår första budget sedan vårt tillträde den 1 januari i år. Det är vår reformbudget. Vårt gemensamma handlingsprogram är grunden för vår politik de närmsta tre åren fram

Invigning av Grön hamn 15 juni 2019

Invigning av Grön hamn 15 juni 2019 Mollösund Orust

Vårt delprojekt Grön hamn inom Interregprojektet, Et Smart og Bærekraftig Øysamfunn (ESBØ), har nu utvecklats och invigning närmar sig. I Mollösunds gästhamn pågår uppsättning av solceller på servicehusets tak, laddstolpe för eldrivna båtar, Seabins (flytande papperskorgar), skåp för källsortering, bänkar och gröna växter. Du är välkommen till invigningen av Sveriges första Gröna

Vi fortsätter att klättra i Ekomatsligan

Vi fortsätter att klättra i Ekomatsligan

Vi har klättrat från plats 17 till plats 15 i landet och vår ekoandel är nu 47 %. Totalt har inköp av ekologiskt i offentlig sektor ökat från 36 till 38 % under 2018. Regionerna något mer, i genomsnitt 42 % ekologiskt, medan kommunerna redovisade 37 %. Det nationella ekomålet 60

Vårfest för anhöriga och deras närstående

Vårfest för anhöriga och deras närstående

För tredje året i rad ordnade anhörigstödet tillsammans med frivilliga från Orust Handräckning och Afasiföreningen en lyckad och välbesökt vårfest för anhöriga och deras närstående. Vårfesten hölls på Stala bygdegård. Husmor på Stala Bygdegård hade ordnat en festlig och fantastisk god middag med efterrätt. Daga och Rolf från Kungälv stod för underhållningen

Delårsuppföljning och prognos för 2019

I vår delårsuppföljning för perioden januari till och med april, görs bedömningen att helårsprognosen pekar på ett ekonomiskt resultat vid årets slut som är lägre än det budgeterade resultatet. Prognosen för hela 2019 uppgår till plus 3,5 miljoner kronor. Det ska jämföras med det budgeterade resultatet på 22,5 miljoner kronor. Resultatet