Orust – en del av Bohuslän

Välkommen till Orust - en del av Bohuslän, fotograf Anneli Fredrikson

Vi önskar alla som bor här och alla som besöker oss en fin sommar och vill passa på att ge tips på allt som finns att göra här. Mitt i Bohuslän, mellan broarna Skåpesund och Nötesund, ligger västkustens störta ö Orust som också är en kommun. I vår skärgård hittar du

Öppet Varv på Orust

Öppet Varv i Ellös

2018 blir 25 året i rad för Öppet Varv i Ellös på Orust. Alla båttillverkare, båtsäljare samt relevanta tillbehörsutställare är inbjudna att visa båtar och tillbehör. Öppet varv är Skandinaviens största båtmässa för segelbåtar och en fantastisk plats där tillverkare, köpintressenter och båtägare möts. Båtälskare från hela världen lockas till Öppet

Förlängd tid för markanvisning för del av Huseby 1:78

Utsikt från Husebyberget

Området för markanvisningen är beläget på Husebyberget söder om Ellös centrum med fin utsikt över Ellösfjorden. Bebyggelsen inom markanvisningsområdet ska utgöras av parhus, radhus eller flerbostadshus. Sista inlämningsdag är den 15 augusti 2018. Lägsta acceptpris Det finns ett lägsta lägsta acceptpris som är 3 500 000. För att förslaget ska utvärderas i övriga

Invigning av sjöledningen Slussen/Åh

Invigning av sjöledningen SlussenÅh

Fredag den 29 juni, klockan 08:00, invigs sjöledningen mellan Slussen och Åh. Fredag den 29 juni, klockan 08:00, i Slussen, invigs sjöledningen mellan Orust och Uddevalla av Anna-Lena Heydar (S), Västvattens styrelseordförande och ledamot i Uddevalla kommunfullmäktige och Lars Larsson (C), ordförande i utskottet för samhällsutveckling i Orust kommun. Nu strömmar dricksvattnet

Asfaltering av Kaprifolvägen i Henån

Under den 2-6 juli kommer det att utföras asfalteringsarbeten och linjemålning på Kaprifolvägen i Henån för att förbättra vägytan. I möjligaste mån ska ett körfält hållas öppet för att hålla igång trafiken under hela veckan, men tidvis kommer hela vägen att vara avstängd för trafik mellan 06:45-16:30.

Träffarna vid Kärrebergsån, Hagaån och Strane å

Träffarna vid åarna

Under våren har vi haft fem träffar i de tre åarna Kärrebergsån, Hagaån och Strane å. Det har varit många engagerade markägare och lantbrukare som kommit till träffarna, vilket är väldigt roligt. Vi har stannat vid olika platser längs med åarna där vi pratade om det vi såg. Vi diskuterade kring

Sök utvecklingsmedel till förbättrad folkhälsa 2019

Nu finns bidrag att söka till utvecklingsarbete för bättre folkhälsa. Sista ansökningsdag är den 1 oktober 2018. Folkhälsorådet erbjuder möjlighet att söka utvecklingsmedel för att stimulera och förbättra folkhälsan på Orust. Kommunala och andra offentliga verksamheter, föreningar, ideella och övriga organisationer som arbetar för folkhälsan kan söka utvecklingsmedel. Ansökan ska ligga inom

Årets feriepraktik har startat

Den 18 juni startade den första gruppen skolungdomar sin feriepraktik. Det är 55 ungdomar som kommer att ha feriepraktik i sommar. Feriepraktik riktar sig till ungdomar i årskurs 9 och årskurs 1 på gymnasiet som är folkbokförda i Orust kommun. Platserna finns i kommunens egna verksamheter som till exempel förskolan och

Nu tar vi ut kursen för Hälleviksstrand och Edshultshall!

Nu tar vi ut kursen för Hälleviksstrand och Edshultshall!

Just nu planerar vi för mer levande samhällen med bättre serviceutbud och bostadsmöjligheter för alla. Att ta till vara på den unika kopplingen till havet och de traditionella kulturmiljöernas värden är viktiga frågor för bevarandet av samhällena. På samma sätt är förbättrad infrastruktur och utveckling av moderna verksamheter och bostäder

STO-Broutredning, trafik- och samhällsekonomisk analys för en ny länk mellan Orust och fastlandet/E6 är klar

Broförslag - Orust

Den samhällsekonomiska analysen av en bro mellan Orust och fastlandet/E6, belägen norr om Svanesund, är nu klar. Resultatet visar att utbyggnaden av en ny fast förbindelse mellan Orust och fastlandet/E6 är mycket lönsam. Syftet med analysen har varit att ta fram ett beslutsunderlag för att driva på beslutsprocessen och möjliggöra finansiering