Lägsta ungdomsarbetslösheten i Sverige

Orust hade den lägsta ungdomsarbetslösheten i hela Västra Götalands län april 2019

Ungdomsarbetslösheten var 2,5 % i april. Det innebär att Orust även hade den lägsta ungdomsarbetslösheten i hela Västra Götalands län. Orust hade även den lägsta ungdomsarbetslösheten i hela Sverige i april 2019. Ungdomsarbetslöshet (18-24 år) Det var 19 personer, 2,5 %, som var öppet arbetslösa eller i program i april. I april 2018

Hitta drivet – studiemotivation och genusmönster i grundskola

Hitta drivet – studiemotivation och genusmönster i grundskola

Våra lärare i skolans årkurs f-9 samt utskottet för lärande samlades i Ängås skola för att ta del docent Maria Spantes redovisning av resultatet av samverkansprojektet Hitta drivet – studiemotivation och genusmönster i grundskolan som Högskolan Väst genomfört i Orust och Dals Eds kommuner. Resultaten visar också att elevers motivation för

Har du en pool

Fyll din pool innan den 1 juni eller efter den 1 september

Vi uppmanar dig som har en pool att fylla den senast 1 juni. Efter det ber vi dig att vänta till den 1 september. Vi vill arbeta förebyggande och vill tillsammans med dig minska risken för bevattningsförbud. Under juni, juli och augusti är det många som vill vara på Orust och vi

Kommunfullmäktige sammanträder

Torsdag den 9 maj sammanträder fullmäktige. Mötet är öppet för allmänheten. Du är välkommen till Kulturhuset Kajutan i Henån eller att följa mötet via webb-TV. Medborgarförslag om strategi för infrastruktur på Orust och motion om bostäder på vatten finns på agendan för kommunfullmäktige, men också antagande av detaljplan för Högeliden 1:23 m.fl.,

Orusts stora Evert Taube-pris 2019

Priset delas i år ut för nionde gången och det går till en textförfattare som varit aktiv under en lång period. Orusts stora Evert Taubepris 2019 går till Niklas Strömstedt. Motiveringen till årets pristagare Årets mottagare av Orusts stora Evert Taube-pris har under sin karriär utvecklat känslan för ordets mångbottnade betydelse. Berörande

Betalade du rätt barnomsorgsavgift 2017

Nu startar en retroaktiv avgiftskontroll som omfattar de familjer som hade barn placerade i kommunal förskola eller fritidshem under 2017. Syftet med den retroaktiva avgiftskontrollen är att se om rätt barnomsorgsavgift betalats. Under vecka 16 skickas de första fakturorna ut till vårdnadshavare som betalat för liten avgift. De allra flesta har betalat

Nyinvigning av Tvets förskola

Nyinvigning Tvets förskola

Nu har vi nyinvigt den renoverade förskolan i Tvet med ett race. Det var ett race på trehjuling med flak mellan kommundirektören, förskolechefen och fastighetsägaren, alla coachade av var sitt förskolebarn. Vem vann? Det gjorde alla. Föräldraengagemanget är starkt i Tvet och boende i området har alltid sett Tvets skola och

Godkänt resultat på årets servicemätning

En liten ökning sedan förra mätningen och ett godkänt resultat är slutsatsen när servicemätningen Insikt 2018 presenterats. Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning riktade gentemot företag. Fem myndighetsområden är med brandtillsynbygglovmiljö- och hälsoskyddlivsmedelskontrollserveringstillstånd Totalt inkom 146 svar och kommunen får NKI-värdet 64, NKI betyder Nöjd-Kund-Index. Värdet klassas som godkänt men till rikssnittet 72

Vattendrag, känsliga för uttorkning

Har du iakttagelser om hur det ser ut i vattendrag under torra somrar? Nu efterlyser 8+fjordar information om uttorkningskänsliga vattendrag. Sommarens torka slog hårt mot vattendragen mot västkusten. Vissa vattendrag blev helt torrlagda eller minskad vattenföring. Det innebar också minskad öringproduktion. För att undvika att liknande situationer uppstår i framtiden är det

Anmäl påskelden till Räddningstjänsten

Anmäl påskelden till Räddningstjänsten

Räddningstjänsten påminner om att de vill vara informerade om alla planerade påskeldar. Det finns en del att tänka på innan en påskeld tänds. Alla påskeldar ska vara anmälda till Räddningstjänsten. Det ska finnas en ansvarig för elden. Kontrollera alltid så det inte är eldningsförbud innan du tänder elden, det kan ändras