Djuplänkar (startsidan): Trafikinfo | Kommunerna | NYHETERsto 10 | Nyheter4 | Utanför STO | Ekot | NYHETERsto 15

Tjörn mest företagsamma i Göteborgsregionen

Tjörn mest företagsamma i Göteborgsregionen

Den 7 mars presenterade Svenskt Näringsliv den årliga rapporten Företagsamheten. För andra året i rad tar Tjörns kommun hem storslam i Göteborgsregionen! Svenskt Näringsliv genomför årligen en granskning av Sveriges företagsamhet. Undersökningen är också en grund till de statistikparametrar som används i deras ranking av företagsklimatet i landets samtliga kommuner. Tjörn vinner

Elin Sundberg och Vita Bandet

Elin Sundberg

På internationella kvinnodagen den 8 mars firar vi 100 år av kvinnlig rösträtt med ett föredrag om Tjörnbon Elin Sundberg, organisationen Vita Bandet och arbetet för kvinnlig rösträtt. Vita Bandet är en kvinnlig nykterhetsorganisation där Elin Sundberg var en av de drivande krafterna. Föredraget hålls av historikern och Vita Bandet-experten Åsa

Frihet med el-parcykel

El-parcykel äldreboende och hemtjänst Orust

Idag har Orusts Sparbank berikat vår äldrevård med två el-parcyklar. Nu finns det goda möjligheter för våra äldre inom hemtjänst och på våra boenden att swisha fram på en parcykel. För två år sedan överlämnade Folkhälsorådet en el-parcykel till äldreomsorgen och den har roterat inom kommunen. En par-elcykel är en cykel

Förändringar i skolan för att hålla budgeten

2018 års resultat för barn- och utbildningsnämnden slutade på minus 18,8 miljoner. Det är ett historiskt stort underskott. I barn- och utbildningsnämndens budget för 2019 finns ett sparkrav på 31 miljoner. I kommunens budget finns målet om god ekonomisk hushållning och det målet ska uppfyllas. Så har inte skett i barn-

Vilka ska bli årets pristagare?

Nu är det dags att nominera till kultur- och fritidsnämndens särskilda utmärkelser och att söka nämndens stipendium för unga

Nu är det dags att nominera till kultur- och fritidsnämndens särskilda utmärkelser och att söka nämndens stipendium för unga. Sista nominerings- och ansökningsdag är måndagen den 15 april. Nomineringar görs av allmänheten och stipendiet för unga söks personligen. I år är det ungdomar födda tidigast 1999 som får söka stipendiet för unga. Utmärkelserna

Ny återvinningscentral planeras

Stenungsunds kommun planerar att bygga en ny återvinningscentral i Stora Höga industriområde. Nu är förslaget ute på samråd och allmänheten har möjlighet att ställa frågor, framföra synpunkter eller lämna allmänna upplysningar om sådant som kommunen bör känna till i sitt fortsatta arbete. Kommunens nuvarande återvinningscentral Kläpp, som ligger i Ödsmål, kommer

Nu söker vi vikarier inför sommaren

Nu söker vi vikarier inför sommaren

Vill du göra en betydelsefull insats i sommar? Då är du välkommen till oss på sektor Socialtjänst! Vi söker sommarvikarier till Vård Omsorg och Funktionsvariationer. Är du engagerad, ansvarstagande och vill hjälpa medmänniskor? Vi erbjuder dig ett omväxlande arbete där du får göra skillnad för människor som behöver dig. Du får uppskattning

Omsorgens kvalitetspris 2018

Sektor omsorgs kvalitetspris 2018 går till Svanesunds hemtjänst grupp 1a

Sektor omsorgs kvalitetspris Förenkla och förbättra - för en säkrare vård och omsorg 2018 har tilldelats Svanesunds hemtjänst grupp 1. Priset som delades ut av kommunalrådet Catarina Bråkenhielm är på 10 000 kronor och ska användas till kompetensutveckling inom området kvalitetsutveckling. Den röda tråden i årets bidrag är smarta lösningar där

Dags att söka feriepraktik!

Snart dags att söka feriepraktik

Är du intresserad av att skaffa dig arbetslivserfarenhet i sommar? Nu kan du ansöka om feriepraktik! Sommaren 2019 erbjuder Tjörns kommun tre veckors feriepraktik till skolungdomar skrivna i Tjörns kommun som går ut nian eller ettan på gymnasiet. Ansökningssidan (se länk nedan) är öppen den 1–31 mars. Besked om vilka som fått feriepraktik

Hot på skola

Under eftermiddagen blev en elev hotad på sin skola av en person som inte går på skolan. Polis var snabbt på plats. Ingen person har blivit fysiskt skadad. Det var i samband med skolans avslut för dagen då en elev blev hotad av en person som inte går på skolan. Polis