Perstorp Oxo facklar

Perstorp Oxo förbereder för uppstart efter stoppet till följd av elbortfallet på juldagen. Fackling kommer troligtvis pågå fram till och med måndag den 7 januari.

Fackling är en del i säkerhetssystemet och kan medföra ökat buller. Det är ingen fara för allmänheten meddelar Perstorp Oxo.

Kontakt
Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se