Renhållningen behöver din hjälp

Renhållningsbilen behöver fri höjd på 4 meter och fri bredd på 4,5 meter året om. När det är snö och halka är det extra viktigt att hjälpa renhållningen att kunna komma fram. Tänk på att det även behövs utrymme att vända bilen.

När vintern slår till på riktigt är det extra viktig att kör- och gångvägar till sopbehållare, tankar och brunnar snöröjs och sandas.

För att avfallshämtningen ska fungera så bra som möjligt så behövs en det en bra arbetsmiljö. När vintern slår till på riktigt är det extra viktig att kör- och gångvägar till sopbehållare, tankar och brunnar snöröjs och sandas.

Renhållningsbilen behöver utrymme att komma fram och kunna vända igen. Se till så träd, sly och grenar inte hindrar framkomligheten, det behövs fri höjd på fri höjd på 4 meter och fri bredd på 4,5 meter.

Om vägen fram till sopbehållaren inte är säker och framkomlig hämtas avfallet vid nästa datum för tömning.

Relaterad information
Hämtning av avfall

Orust kommun
Telefon 0304-33 40 00
Kontaktformulär

Sanda för renhållningen