Risken för gräsbrand är stor

Räddningstjänsten avråder dig från att elda om det inte kan ske på ett mycket säkert sätt. Räddningstjänsten påminner även om att eldningsförbud redan gäller inom område med detaljplan.

Det råder stor risk för gräsbrand på flera håll i länet. Länstyrelsen uppmanar till försiktighet vid eldning i hela länet.

Eldningsförbud inom område med detaljplan

Under perioden 1 april till 30 september är eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall alltid förbjudet inom område med detaljplan.

Påskbrasa, alternativt valborgsmässoeld är undantaget förbudet men ska alltid anmälas till räddningstjänsten.

Brandriskprognoser

Följ gärna SMHI´s brandriskprognoser, finns även som app BRANDRISK Ute.

Relaterad information

Risken för gräsbrand är stor på flera håll i länet – Länsstyrelsen

Anmäl påskelden till Räddningstjänsten

Gällande deltaljplaner

Detaljplaner – karta

Räddningstjänsten Orust, Facebook

Appen BRANDRISK Ute, Din säkerhet

Brandriskprognos – 5 dygn, SMHI

Artikel från Tjörns kommun (2019-04-18)

Räddningschef i beredskap
Telefon 0304-33 44 60

Kontaktformulär – Orust kommun

Risken för gräsbrand är stor