Rivningsarbeten på Ängås gamla LM-skola

Arbetena kommer att påbörjas i augusti, under vecka 32 och planeras att vara klara i mitten av oktober.

Arbetet kommer att utföras av Hål i Betong AB.

Arbetsområdet kommer att vara inhägnat och endast behöriga har tillträde till arbetsområdet.

  • Byggnader som ligger inom möjligt påverkansområde för markarbeten vid rivning har eller kommer att besiktigas före rivning
  • Vibrationsmätning kommer att utföras i samband med rivningsarbetena
  • Vägar, murar, och staket m.m. i anslutning till arbetsområdet kommer att dokumenteras med foto före byggstart

Vi hoppas att ni har förståelse och tålamod med de störningar som kommer att uppstå i samband med byggnationen.

Frågor till kommunen kan ni ställa till:

Annette Neubronner på tel 076-791 71 99, e-post annette@mlprojektledning.se

Frågor till Hål i Betong AB kan ni ställa till:

(Journummer)
Nadja Taghat tfn: 072-57 73 111