Start NYHETERsto L-STO Kommunerna Utanför STO L-STO - Mest läst & Blåljus Polisen STO Polisen O-län Hem Flera 
 Gillar DU STO-regionen.se? Hjälp oss genom att DELA på: Twitter Facebook Linkedin E-post sms
  Webbkameror Viktiga nr.   

Samråd: Fördjupad översiktsplan för havet – T.kommun

Samråd: Fördjupad översiktsplan för havet

Fram till den 25 mars kan du lämna synpunkter på förslaget till fördjupad översiktsplan för havet i Tjörns och Orust kommuner.

Planen beskriver rekommenderad vattenanvändning med utgångspunkt i fem ämneskategorier:

 • Natur och kultur
 • Friluftsliv och besöksnäring
 • Maritima näringar
 • Transporter
 • Totalförsvar.

Handlingar

Fördjupad översiktsplan för havet i Tjörns och Orust kommuner.

Planen finns också utställd i Tjörns kundcenter i kommunhuset i Skärhamn.

Synpunkter

Har du synpunkter på planförslaget? Skicka in dem skriftligt senast 25 mars 2020 till Sektor samhällsutveckling, 473 80 Henån eller via e-post till samhallsutveckling@orust.se.

Samrådsmöten

Välkommen att delta i samrådsmöten!

 • Måndag 17 februari klockan 18.00-19.30 i Kajutan i Henån
 • Onsdag 19 februari klockan 18.00-19.30 i kommunhuset i Skärhamn

Vad är syftet med planen?

Det övergripande syftet är att, i kommunal samverkan på både tjänstemanna- och politikernivå, stärka kommunernas planering och utvecklingsarbete i kusten och havet.

Några inslag i förslaget till fördjupad översiktsplan är:

 • Stigfjorden mellan Tjörn och Orust är ett innanhav med många olika intressen. Naturvärden ska samsas med musselodlingar och båtliv.
  I den nya planen föreslås olika områden för olika ändamål.
 • Möjlig färjetrafik mellan Tjörn och Kungälv i ett område av Hakefjorden.
 • Utredning av utökat fiskefritt område i Hakefjorden.
 • Vindkraft långt ute till havs – utom synhåll från land.
 • Område för testanläggningar för energiproduktion utanför Orust.

Källa: Tjörns kommun

Tjörns kommun
Växel: 0304-60 10 00
Kundcenter: 0304-60 10 10

Tjörns kommun