Skärpt bevattningsförbud i Tjörns kommun

För att vattnet ska räcka till alla utan att det blir vattenbrist, har kommunen infört skärpt bevattningsförbud tillsvidare.

Tjörns kommun har den 8 augusti beslutat att införa skärpt bevattningsförbud för alla fastigheter med kommunalt dricksvatten. Det skärpta bevattningsförbudet avser hela Tjörns kommun.

Vattnet enbart till för mat, dryck och hygien

Det skärpta bevattningsförbudet innebär att all användning av dricksvatten annat än till mat, dryck och hygien bör undvikas. Invånare får exempelvis inte använda kommunalt dricksvatten för att vattna gräsmattor, rabatter eller annan växtlighet. Detta gäller nu även all bevattning med vattenkanna.

Sedan tidigare får du inte lov att använda kommunalt dricksvatten till:

  • bevattning av gräsmattor, blommor eller annan växtlighet med vattenslang eller vattenspridare. Med det skärpta vattenförbudet får du inte heller vattna med vattenkanna.
  • bevattning av fotbollsplaner, tennisplaner, vägar och liknande.
  • att fylla eller byta ut vatten i pooler, badtunnor, spabad eller liknande.
  • att exempelvis tvätta fasader, tak, altaner med mera.
  • att tvätta fordon. De får endast tvättas i biltvätt.
  • att tvätta båtar.

Vi uppmanar även till allmän sparsamhet av vårt kommunala dricksvatten. Det är av yttersta vikt att vi alla försöker spara på vattnet så mycket som möjligt.

Du som har egen brunn

Kommunens bevattningsförbud gäller bara bevattning med vatten från det kommunala dricksvattennätet. Förbudet gäller inte om du har egen brunn eller förser din fastighet med vatten på annat sätt. Vår rekommendation är dock att även du sparar på vattnet.

Till följd av låga nederbördsmängder i samband med värmebölja sedan maj månad är grund- och ytvattennivåerna nu låga i Tjörns kommun.

Vi ber om överseende med de eventuella besvär detta medför.

Mer information
Länsstyrelsen

Så kan du spara vatten

Allmänna bestämmelser för VA (pdf)

Kontaktuppgifter
Tjörns kundcenter
0304-60 10 10
tjorns.kundcenter@tjorn.se

Skärpt bevattningsförbud i Tjörns kommun