Skolval inför läsåret 2019/2020

Nu är det dags att göra skolval inför läsåret 2019/2020.

Skolval 2019-2020

Från och med 29 november 2018 till och med 15 januari 2019 har ni möjlighet att göra ett skolval för era barn gällande läspåret 2019/2020.

Nytt för i år

Alla som ska börja i årskurs F och 7 ska göra ett skolval. Det gäller även er som har barn som idag går i årskurs 6 på Stora Högaskolan och Kristinedalsskolan. Elever i övriga årskurser behöver bara göra skoval om ni önskar byta skola.

Skolvalet görs på vår hemsida.

Efter den 15:e januari kommer en sammanställnig av alla val att göras. Senare under våren får ni information om ert skolval vila ert barns förskola eller skola.

Vid frågor kontakta skolhandläggare Jeanette Johansson tel 0303-73 26 43.

Kontakt
Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se