Snabbprotokoll från kommunfullmäktige

Här är snabbprotokollet från kommunfullmäktiges sammanträde den 13 december.

Kommunfullmäktiges sista sammanträde för året inleddes med behandling av det återremitterade ärendet antagande av budget 2019. Efter en lång debatt som bland annat berörde skolverksamhet, kultur och fritid samt vård och omsorg beslutade fullmäktige, efter omröstning, att anta det Grönblåa förslaget till budget 2019. Samtliga budgetförslag finns tillgängliga under Mer information till höger.

På sammanträdet förrättades även ett val till samtliga nämnder och styrelser för mandatperioden 2019-2022. Till kommunstyrelsens ordförande tillika kommunalråd valdes Martin Johansen (L) och till andre vice ordförande tillika oppositionsråd valdes Martin Johansson (SD). Samtliga val redovisas i det kompletta protokollet och träder i kraft 2019-01-01.

Kommunfullmäktiges ordförande Anders G Högmark avslutade sammanträdet med att tacka fullmäktiges ledamöter och kommunens tjänstemän för det gångna året och önskade å fullmäktiges vägnar alla kommuninvånare en god jul och ett gott nytt år.

Komplett protokoll publiceras efter justering som äger rum den 20 december 2018.

Mer information
Möten, handlingar och protokoll

De Grönblåas förslag till budget 2019 (pdf)

Socialdemokraternas, Tjörnpartiet samt Björn på Tjörns förslag till budget 2019 (pdf)

Sverigedemokraternas förslag till budget 2019 (pdf)

Länk till webbsändningen

Kontaktuppgifter
Johan Nilsson
Kommunsekreterare
0304-60 10 27
johan.nilsson@tjorn.se