Snöröjning och halkbekämpning

Det har snöat en del under senaste dygnet och snön beräknas forsätta falla under måndagskvällen. Kommunens alla enheter för snöröjning och halkbekämpning är ute och jobbar hårt för att hålla undan.

Alla vägar kan dessvärre inte snöröjas samtidigt. För de vägar som kommunen ansvar för börjar vi alltid med huvud- och genomfartsleder, bussgator, vissa parkeringar och större cykelvägar.

Sedan snöröjer vi bostadsgator samt de huvudleder, cykelvägar och parkeringar som är kvar.

Vi är tacksamma för att du har tålamod och förståelse för att arbetet tar lite tid.

Var försiktig när du ger dig ut på vägarna!

Mer information om snöröjning och halkbekämpning

Kontakt
Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Snöröjning och halkbekämpning i Stenungsund