Spara på vattnet! Uppdaterad 29/4: Läcka lagad

Söndagens läcka på en huvudledning har nu lagats.

Inga Tjörnbor blev utan vatten men vi gick ut med en uppmaning om att spara på vattnet för att klara försörjningen.

Just nu har vi en läcka på en huvudledning. Det innebär att alla Tjörnbor behöver spara på vattnet.

Vi arbetar på att laga ledningen. Tills dess uppmanas alla i kommunen att spara på vattet för att klara försörjningen.

Bra att veta

I samband med arbeten eller andra störningar på ledningarna kan vattnet bli missfärgat. Det beror i regel på att järnavlagringar i rören släpper och följer med vattnet. Det kan också bli mjölkaktigt vilket beror på att luft kommit in i ledningarna.

Låt vattnet rinna en stund så försvinner missfärgningen. Vattnet är trots missfärgningen inte hälsofarligt. Och vänta med att tvätta vittvätt!

Kontaktuppgifter
Tjörns kundcenter
0304-60 10 10
tjorns.kundcenter@tjorn.se