Spara på vattnet på östra Tjörn

På långfredagen fick vi en läcka på en ledning som förser östra Tjörn med vatten. Därför uppmanar vi Tjörnbor som bor åt det håller att spara på vattnet.

För att klara försörjningen tas vatten in från Stenungsund medan läckan lagas. Eftersom det rör sig om begränsade mängder uppmanas boende på östra Tjörn (räknat från Kållekärr) att spara på vattnet så det räcker till alla.

Bra att veta

I samband med arbeten eller andra störningar på ledningarna kan vattnet bli missfärgat. Det beror i regel på att järnavlagringar i rören släpper och följer med vattnet. Det kan också bli mjölkaktigt vilket beror på att luft kommit in i ledningarna.

Låt vattnet rinna en stund så försvinner missfärgningen. Vattnet är trots missfärgningen inte hälsofarligt. Och vänta med att tvätta vittvätt!

Kontaktuppgifter
Tjörns kundcenter
0304-60 10 10
tjorns.kundcenter@tjorn.se