Stänger idrottshallar och gymnastiksalar till efter påsklovet – O.kommun

Stänger idrottshallar och gymnastiksalar till efter påsklovet

Vi stänger alla våra idrottshallar och gymnastiksalar under perioden 26 mars till 13 april.

Vi behöver omfördela våra resurser för städningen och väljer därför bort att städa dessa lokaler.

Det gäller både för skolans verksamhet och för våra föreningars verksamhet utanför skoltid.

Du som förälder får information från skolans idrottslärare om hur idrottslektionen kommer att bedrivas.

Källa: Orust kommun

Orust kommun
Växel: 0304-33 40 00

Orust kommun